Ze starých uranových šachet uniká radonový plyn

Jáchymov - V 90. letech ukázala měření v jáchymovských domech značná zdravotní rizika. Ze starých uranových šachet do nich proniká radonový plyn. Ministerstvo životního prostředí zaplatilo různým stavebním firmám za protiradonová opatření milióny korun. Ukazuje se, že některé z nich odvedly nekvalitní práci.

Zásah proti radonu proběhnul v domku Libuše Rudolfové v roce 1993. Od té doby jsou některé místnosti neobyvatelné. Zdi se pokryly plísní a celý dům si sedá a praská. Podle paní Rudolfové za všechno může takzvaná protiradonová betonová uzávěra ve sklepě. Nežaluje dávno zaniklou stavební firmu, ale Ministerstvo životního prostředí, které uzávěru nařídilo a dozorovalo práce. „Ta štítová zeď je trvale ve vodě, to mi jde všechno do bytu,“ stěžuje si majitelka domu Libuše Rudolfová.

Zatímco se dům rozpadá, nemohou se příslušné úřady s majitelkou dohodnout ani na tom, jestli má anebo nemá právo do věci mluvit. „U paní Rudolfové byl ten sklep prohlášen za staré důlní dílo,“ uvedla stanovisko stavebního úřadu v Jáchymově jeho vedoucí, Lýdia Krejčová. Aby zastavila devastaci svého domu, žádá paní Rudolfová, aby mohla odstranit uzávěru, která radon stejně propouští. Bohužel zcela marně. Podle projektu měla být z kvalitního betonu. Sonda ovšem ukázala, že za jeho patnácticentimetrovou slupkou je mokrý písek. „Dnes už vědí, že tam skutečně není to, co tam mělo být, a že 86 kubíků betonu tam rozhodně není. Pokud to otevřou, tak se to jen potvrdí,“ namítla Rudolfová.

„Bude rozhodovat okresní soud v Karlových Varech a do té doby nebude ministerstvo podávat žádné informace,“ uvedla vedoucí tiskového odboru Ministerstva životního prostředí Jarmila Krebsová. V 90. letech nechalo ministerstvo životní prostředí udělat v Jáchymově asi patnáct protiradonových opatření. Každé z nich stálo asi milion korun