Zaměstnanci karlovarské nemocnice nesmějí mluvit s médii

Karlovy Vary - Lékaři, sestry a další zaměstnanci Karlovarské krajské nemocnice nesmí mluvit s novináři. Zakazuje jim to komunikační desatero, vydané vedením. Podle něj musí veškeré otázky směrovat svým nadřízeným a na tiskový odbor.

Lékaři, kteří se obrátili na Českou televizi, říkají, že mlčenlivost o pacientech i jistá loajalita k firmě jsou na místě. Zákaz mluvit o dalších záležitostech však pokládají za omezení svých práv. Tím spíš, že Krajský úřad jako zřizovatel i vedení nemocnice nedávno oznámili, že zruší přes sto lůžek a několik oddělení ve všech jejích částech, tedy v Karlových Varech, Sokolově i Chebu. Vyvolalo to vření u laické i odborné veřejnosti. „Karlovarská krajská nemocnice je logicky majetek všech obyvatel tohoto kraje a všichni se k ní mají právo vyjadřovat, čili také zaměstnanci,” tlumočí názor pracovníků primář kožního oddělení a člen dozorčí rady nemocnice Tomáš Pospíšil.

Podle Davida Hanzla, předsedy představenstva akciové společnosti Karlovarská krajská nemocnice se jedná o naprosto běžnou komunikační praxi ve všech firmách, o určení pravidel hry.

V komunikačním desateru management zaměstnancům podrobně radí, jak reagovat na oslovení od novinářů. Jako příklad uvádí reakci: „Děkuji za váš zájem o naši nemocnici/společnost/oddělení, na všechny otázky vám odpoví v tiskovém oddělení.” Zaměstnanci se nemají nechat zviklat ani v případě, že od nich novinář bude požadovat vlastní názor. Každý kontakt ze strany médii mají hlásit nadřízenému a tiskovému oddělení. Musí také počítat s novinářskými triky a raději pokládat každého, kdo je osloví, za novináře - zpravidla se prý nebudou mýlit.

„Každý zaměstnanec má kromě povinné loajality i právo poskytovat a šířit informace. Je to základní právo podle článku sedmnáct Listiny základních práv a svobod,” uvedl k situaci náměstek ministra spravedlnosti František Korbel. Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy, vzpomíná na případ policistů, kteří měli před několika lety problémy, když se nelichotivě vyjádřili o služebních vozech. Když se poté soudili, spor vyhráli.

Radní Karlovarského kraje pro zdravotnictví Jiří Mutinský sdělil, že to, jaké management přijme zásady pro styk s médii, je zcela v jeho kompetenci.