V Pluhovském paláci v Bečově se otevřela nová expozice relikviáře svatého Maura

Hrad a zámek Bečov nad Teplou na Karlovarsku představil novou expozici relikviáře svatého Maura. Nachází se v obnoveném Pluhovském paláci, zpřístupňuje tak horní část areálu národní kulturní památky. Celkové náklady dosáhly 170 milionů korun. Hradní nádvoří, cesty a vyhlídky se veřejnosti otevřely poprvé v historii.

Jedna z nejvzácnějších movitých památek na českém území je uschována v trezorové vitríně, která by měla zajistit maximální bezpečnost, ale také optimální podmínky. Do nové expozice se relikviář stěhoval v pondělí za přísných bezpečnostních opatření.

„Celá expozice vypráví příběh, který se zaměřuje na důvody a vznik relikviáře, na jeho restaurování, umělecko-historický význam, ale také nemůžeme pominout pátrací historku z období nalezení z roku 1985,“ řekl kastelán zámku a hradu Bečov Tomáš Wizovský.

Interaktivní instalace nabízí návštěvníkům například původní předměty z relikviáře, nové vědecké poznatky, dosud nepublikované dokumenty z nálezu druhé nejcennější zlatnické památky v Čechách nebo zaznamenané rozhovory s potomky posledních šlechtických majitelů či žijících pamětníků nálezu. Součástí expozice je také filmový dokument s autentickými záběry z restaurování relikviáře.

Multifunkční sál, učebna, kavárna

Stavební obnova Pluhovského paláce začala před třemi lety. Spolu s expozicí relikviáře tam vznikl také multifunkční sál, edukační učebna, prostory pro workshopy, pokladna, sociální zázemí pro návštěvníky a kavárna. Ze 170 milionů korun celkových nákladů 136 milionů připadlo na rekonstrukci objektu a vytvoření expozice. Většinu nákladů pokryla dotace od ministerstva kultury, menší část pak hradil Národní památkový ústav, pod který Bečov spadá.

V příštím roce chce správa hradu a zámku v Pluhovském paláci vytvořit také multimediální expozici takzvaného Tekutého pokladu. Ta by měla návštěvníkům poprvé představit soubor francouzských vín a koňaků z konce 19. století, které byly ukryty společně s relikviářem. Další rok pak budou stavební a restaurátorské práce pokračovat na středověkém hradě. V plánu jsou tam nové prohlídkové trasy a vzdělávací programy.

Druhá nejvzácnější movitá památka v Česku

Relikviář svatého Maura je svým významem považován za druhou nejvzácnější movitou památku v Česku hned za korunovačními klenoty českých králů. Historie této románské zlatnické práce sahá na počátek 13. století, přitom dlouho se o ní vůbec nevědělo. Relikviář byl objeven po napínavém pátrání 5. listopadu 1985 v hradní kapli v Bečově.

Uvnitř relikviáře se nacházejí kosterní ostatky svatého Jana Křtitele, svatého Maura, svatého Apolináře a svatého Timoteje. Původní dubové jádro bylo nahrazeno novým ořechovým jádrem. Dekorace relikviáře tvoří soubor dvanácti reliéfů, čtrnácti sošek z pozlaceného stříbra, drahé kameny, polodrahokamy, antické gemy, filigrány a emaily.