V Ostravě proběhlo setkání matematiků z celého světa

Ostrava - Ostravská univerzita přivítala na sto padesát představitelů fuzzy (čti fazy) logiky a fuzzy technologií. Zúčastnili se konference, která zásadním způsobem určí směřování těchto veřejnosti ne příliš známých, ale důležitých vědních oborů na dlouho do budoucnosti. Slovo fuzzy v anglickém jazyce znamená neurčitý, mlhavý, matný a vědní disciplína, která přejala toto slovo do svého názvu, směřuje k postižení reality v její nepřesnosti. Teoretikové fuzzy logiky říkají, že používání příliš konkrétních popisů vede k idealizování reality a jejímu zhoršenému chápání.

Samotný zakladatel oboru fuzzy logiky, americký profesor Lofti A. Zadeh, fuzzy teorii vysvětluje následovně: „Jedná se o přesnou teorii, která se snaží vypořádat s věcmi, které nejsou ani trochu přesné. Mezi takové například náleží biologické systémy, ekonomické a sociální systémy a politické procesy. Existuje mnoho oblastí, kde vládne nepřesnost.“

Některé z těchto technologií, které se řídí fuzzy logikou, už používáme dnes, aniž bychom o tom věděli. Mohou se ukrývat v myčce na nádobí, v holicím strojku či v systému ABS. „Jedním z typických příkladů je fuzzy automatická převodovka v naší Octavii, ve které si fuzzy algoritmus klasifikuje typ řidiče podle toho, k jakému ze čtyř typů řidičů patří. Na základě této klasifikace potom přeřazuje rychlosti podle algoritmu vyvinutého podle principů fuzzy logiky,“ vysvětluje Vilém Novák z Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování na univerzitě v Ostravě.

V budoucnosti by mohla být auta projektována takovým způsobem, že by dokázala sama řídit přesně ve stylu toho kterého řidiče. Takové novinky se začínají rodit na vědeckých pracovištích a na konferencích, jako je ta ostravská.

„Jsou zde lidé z celého světa, i když je to evropská konference. Přijelo i hodně Číňanů, kteří se touto problematikou velice intenzivně zabývají,“ informuje rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. Ostravská konference určí směřování fuzzy oborů v celém světě na další dva roky dopředu.