V Hazlově vládnou dva starostové

Hazlov u Chebu – V Hazlově u Chebu mají raritu – hned dva starosty. Po nedávných volbách si zastupitelé do čela obce zvolili těsnou většinou Josefa Čapka. Opozice pak ale vytáhla trumf: Čapkovu rezignaci na mandát. Ten ji však zpochybňuje, přesto však Krajský úřad v Karlových Varech skutečně pověření starostovi zrušil. Mezitím se opozici podařilo zvolit svoji kandidátku, dva rivalové tak stojí proti sobě. Starosta Čapek ale radnici opustit nechce a hodlá se bránit u soudu.

Původně zvolený starosta Josef Čapek (nez.) připouští, že rezignaci na mandát mohl podepsat mezi jinými dokumenty z nepozornosti: „Vědomě jsem žádnou rezignaci nepodepsal, ani jsem nikoho nepověřil.“ Bývalý starosta Hazlova Miroslav Všetečka (ČSSD), rezignaci přijal a zaregistroval. Neposlal ji ale k příslušnému registračnímu úřadu do Aše, který podle něj jako jediný mohl vydat mandát náhradníkovi: „Pán, který ji dodal, kterého jsem v té době neznal, trval na tom, že mu na to mám dát razítko.“ Krajský úřad opírá své rozhodnutí se o zákon, podle něhož Čapkovu písemnou rezignaci, kterou mu předložila opozice, není možné vzít zpátky. „Ředitel krajského úřadu se v této věci obrátil na Policii ČR. Ta potvrdila, že podpis je pravý a že rezignace nebyla podána pod nátlakem,“ uvedla mluvčí KÚ Karlovarského kraje Jana Pavlíková a nově zvolená starostka Lenka Dvořáková (Změna pro Hazlov) doplnila: „Neseme na podatelnu podání – výzvu k předání úřadu.“ Oficielní stanovisko vyjádřil mluvčí ministerstva vnitra Vladimír Řepka: „Tuto situaci je třeba řešit dohodou všech zúčastněných stran. Ale samozřejmě, v krajním případě může nový starosta obce požádat o součinnost policii.“

V Hazlově dnes lidé nevědí, na kterého starostu se mají obrátit. Nevědí třeba ani to, jestli je sňatek, kde fungoval Čapek jako oddávající, platný. „Není jisté, zda Josef Čapek je zastupitelem obce, zda je platným starostou obce. Z důvodu právní jistoty by se měl vzdát své funkce starosty. Nechť se vyčká rozhodnutí soudu,“ prohlásil nezávislý právník Martin Tocik z Karlových Varů.

Reportáž Zdeňka Soukupa (zdroj: ČT24)

Josef čapek dostal ve volbách 289 preferenčních hlasů, Lenka Dvořáková 89.

Krajský úřad Karlovarského kraje
Zdroj: ČT24