Univerzita Palackého uspořádala zlatou promoci

Olomouc – Univerzita Palackého v Olomouci uspořádala zlatou promoci. V Česku se jedná o ojedinělou akci. Bývalí studenti přírodovědeckých oborů se dnes oficiálně setkali po padesáti letech. Vzpomínali na studia a odnesli si památný diplom. Univerzita chce v podobných akcích pokračovat. Naposledy uspořádala například imatrikulaci studentů.

Radost ze setkání po tolika letech byla obrovská. Bývalí studenti vzpomínali na léta strávená v posluchárnách i mimo ně. Věru Žondrovou vzpomínka rozjařila: „Návraty z exkurzí ve vinných sklípcích, to byly velmi veselé okamžiky.“ Květoslav Podsedník dodává: „Byl jsem v souboru hispanistů. Uměli jsme písně španělské i písně Latinské Ameriky a s těmi jsme se producírovali po okrese.“

Nejstarší účastnicí srazu je Dagmar Tlusťáková, které je 78 let. Studovala v padesátých letech a tu dobu by už vrátit nechtěla. Ani při studiu se nevyhnula kádrování. Dnes jsou podle ní mladí lidé mnohem svobodnější, a to i na půdě univerzity: „Museli jsme mít lékařské potvrzení, když jsme se neúčastnili přednášek.“ Na Palackého univerzitě promoval i profesor Milan Kotouček. Později učil například i dnešního děkana Přírodovědecké fakulty: „Rozhodně patřil mezi ty nejlepší. Ráda na něj vzpomínám a při různých setkáních si názory vyměňujeme doposud.“

Za padesát let se toho na Palackého univerzitě mnoho změnilo. Přibyly experimentální obory, grantové projekty a možnosti studia v zahraničí. Zlatou promocí se univerzita snaží vědu více popularizovat. Organizátor zlaté promoce Miroslav Grass vysvětluje: „Tak jako popularizujeme vědu mezi dětmi, například pomocí univerzit dětského věku, tak chceme popularizovat vědu i v dalších generacích.“

Univerzita Palackého chce v setkávání studentů po padesáti letech pokračovat i nadále. Počítá i s neformálním setkáním v prostorách univerzity, například v laboratořích.