Unikátní kotel spálí, na co přijde. Teplem má zásobovat Karvinsko

V karvinské teplárně má v dohledné době začít stavba jedinečného kotle pro výrobu tepla a elektřiny. Zařízení, které by bylo první svého druhu v České republice, využije biomasu, uhlí i paliva vyrobená z vytříděných zpracovaných odpadů.

Protože bude muset kotel splňovat i přísné emisní standardy, přispěje ke snížení množsví škodlivých látek v karvinském ovzduší. Díky tomuto zařízení za více než miliardu korun bude možné také odstavit uhelnou technologii na starší karvinské Teplárně ČSA. Plán na její modernizaci se nyní nachází ve fázi posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Firma předpokládá, že se nový kotel začne stavět příští rok. Hotov by mohl být o tři léta později. Splňovat má budoucí emisní limity pro takzvané nejlepší dostupné technologie (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu.

Je to významný projekt za více než miliardu korun, který zařadí karvinskou teplárnu mezi nejmodernější energetická zařízení v České republice. Obyvatelům Karviné, Havířova a přilehlých měst a obcí zajistí stabilní dodávky tepla i čistší ovzduší.
Josef Novák
generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR

Teplárna Karviná spolu s Teplárnou ČSA dodává teplo a teplou vodou 50 tisícům domácností, školám, nemocnicím, úřadům i firmám v Karviné, Havířově a okolních obcích. V minulých letech prošla rozsáhlou ekologizací. Podobná by do roku 2023 musela proběhnout i v Teplárně ČSA.

„Vzhledem k jejímu stáří a finanční náročnosti se však rozhodla společnost Veolia Energie ČR odstavit uhelnou část technologie na této teplárně a navýšit výrobní kapacitu na druhé teplárně,“ uvedla mluvčí Veolie Jana Dronská.

Vytříděný komunální odpad se spálí

Nové objekty budou postaveny v průmyslovém areálu Teplárny Karviná. „Kromě multipalivového kotle o tepelném příkonu cca 70 megawattů je součástí záměru vybudování dvou horkovodních kotlů na zemní plyn pro dokrytí špičkových potřeb tepla a vytvoření zálohy,“ uvedl technický ředitel společnosti Marcel Vrátný.

V novém kotli bude možné využít takzvané tuhé alternativní palivo vyrobené z vytříděných komunálních a ostatních běžných odpadů, které už nebude možné recyklovat ani ukládat na skládky. Skládkování odpadů bude od roku 2024 omezeno.

„Energetické využití tuhého alternativního paliva pomůže městům a obcím vyřešit povinnost využít komunální odpady,“ dodala Dronská.