Sucho svědčí kůrovci. Kalamita zasáhla Bruntálsko

Dlouhodobé sucho je podle Lesů České republiky (LČR) hlavním důvodem kůrovcové kalamity. Ta již zasáhla především lesy na Bruntálsku. Lesníci proti invazi brouků bojují například rychlým odtěžením napadených stromů.

Podle redaktora České televize Jana Pirkla používají lesníci na Bruntálsku v boji s kůrovcem taky chemické lapače. To však nestačí – kvůli suchu totiž nejsou lesy schopny se kůrovcové kalamitě bránit. Na Bruntálsku se totiž během několika posledních let snížil úhrn srážek za rok. „V minulosti to bylo v průměru kolem 800 mm, teď se srážky pohybují kolem 500 mm, ale jsou tady také místa, kde ročně naprší jen kolem 350 mm vody,“ zjistil Jan Pirkl.

Výrobní ředitel LČR Václav Lidický konstatoval, že lesníci nemají v současnosti účinné nástroje, jak kalamitní stav vrátit k normálu. „Mohou se jen snažit zmírnit a zpomalit následky kůrovcové kalamity a obnovovat lesní porost,“ poznamenal Jan Pirkl.

Kůrovcová kalamita na Bruntálsku

Na Bruntálsku podle lesního správce Milana Pospíšila schnou stromy kvůli nedostatku vláhy rychleji, takže se tam těží více dřeva. Ještě před pěti lety to bylo kolem 10 tisíc kubíků, letos se zde předpokládá téměř půl milionů kubíků dřeva. Je tak možné, že zejména v napadených místech se sníží rozloha současných smrkových porostů na zlomek aktuálního stavu.

Vlhké počasí kalamitu nezmírnilo

Květnové vlhké počasí letos oddálilo nástup kůrovcové kalamity. I tak ale bude situace nejméně třikrát horší než v loňském roce, řekl Petr Zahradník z Lesní ochranné služby. Nejohroženější jsou oblasti nejvíc postižené suchem, tedy střední a severní Morava i oblast, kde se stýkají Jihočeský a Plzeňský kraj. O aktuální situaci referuje i nově spuštěný portál Kůrovcové info, kde si mohou zájemci zjistit místa, kde se brouci nejvíce rojí.

„Obecně relativně chladné a deštivé květnové počasí malinko tu situaci ne zmírnilo, ale oddálilo,“ řekl Zahradník. Podobné počasí podle něj panovalo i loni. Záležet tak bude na druhé polovině roku, která byla v loňském roce extrémně suchá a teplá.

  • Od 60. let minulého století se začal v ČR objevovat kromě lýkožrouta smrkového další druh kůrovce - lýkožrout severský. Toho ale nenalákají ani feromonové pasti, ani mrtvé dřevo. Nalétává i dovnitř porostů, napadené stromy se tak hůře hledají a sanují. Jak ho účinně likvidovat, zkoumají například vědci z Akademie věd ČR.

Zahradník letos očekává až tři generace kůrovce v nižších nadmořských polohách, ve vyšších dvě. První rojení bylo letos proti běžnému přelomu dubna a května přibližně o dva týdny opožděné. Další by mělo nastat na přelomu června a července, poslední případně na začátku září.

Stromy poškozené suchem nebo polomy nejsou schopné brouky hubit tak aktivně jako zdravé. „Normálně brouk nalétne na stojící strom. Pokud je vitální, zalije ho pryskyřicí a zahubí ho. Pokud ne, začne lýkožrout produkovat agregační feromony a aktivně lákat další. Na stromy se navalí stovky nebo tisíce brouků. Jestliže normálně je strom schopen zabít tisíc brouků, tak v suchu jich zabije deset,“ uvedl Zahradník. Ze stromu následně po rozmnožení odletí i třeba 200 tisíc brouků, kteří útočí na další stromy.

Kvůli kalamitní situaci už LČR avizovaly, že více zohlední ve smlouvách z chystaného třímiliardového lesnického tendru problém s přemnožením kůrovce. Ve smlouvách budou například nově upraveny sankce za to, když smluvní partner nestihne včas napadené dřevo odvézt z lesa. Situace se podle Zahradníka trochu zlepšila na Šumavě, kde jsou již stromy v bezzásahových oblastech prvních zón národního parku částečně odumřelé.

Těžba dřeva roste

Loni se kvůli suchu a kůrovci podle předběžných údajů Lesní ochranné služby zvýšila meziročně nahodilá těžba dřeva o polovinu. Státní podnik Lesy ČR, kterému patří polovina lesů v Česku, chce letos do boje proti škůdci investovat 130 milionů korun, což je o mnohem více než v minulých letech.

V celé republice má byt instalováno 200 tisíc lapáků (pokácené dospělé stromy přikryté větvemi) a 36 tisíc lapačů (zařízení, které kůrovce odchytává pomocí feromonové návnady). V případě zasažených lesů se v jednom takovém lapači během jednoho týdne nasbírá až 10 tisíc kůrovců. Podnik již varoval, že českým lesům letos hrozí největší kůrovcová kalamita za posledních 20 let.