Středočeští starostové se o Brdy nechtějí dělit se Západočechy

Jinice (Příbramsko)- Osmnáct starostů ze středočeské strany Brd podpořilo myšlenku, podle níž by se území po odchodu armády nedělilo mezi dva kraje. S návrhem Brdy nedělit přišel Středočeský kraj, obce v Plzeňském kraji naopak chtějí, aby jim byla navrácena jejich původní katastrální území z roku 1949. Vláda už dělení prostoru schválila v podobě, jakou si přejí plzeňské obce i Plzeňský kraj. Nyní se připravuje nový zákon o vojenských újezdech včetně katastrálního členění, na podzim by ho měl schvalovat parlament.

Všichni starostové zainteresovaných obcí Středočeského kraje usnesení s hejtmanem na dnešní schůzce podepsali. Je prý reakcí na nedávné prohlášení téměř dvacítky podbrdských obcí na plzeňské straně, jež vyzvaly plzeňského hejtmana, aby neustupoval požadavkům Středočechů. Ti totiž žádají zachovat současný stav, kdy má kraj celé území ve své správě.

Středočeští starostové se tak distancují od tvrzení, podle nichž drtivá většina obcí v okolí Brd souhlasí s navrhovaným dělením území vojenského prostoru. Podle dnešního usnesení nesouhlasí s návrhem ministerstva vnitra na oddělení části území od Středočeského kraje a s jeho přičleněním k plzeňskému regionu. „Na našich zastupitelstvech jsme pouze schvalovali to, že v případě zrušení vojenského újezdu Brdy přijmeme do svých katastrů části území navazující na naše obce,“ citoval Řihák z usnesení.