Starostové proti úložišti jaderného odpadu

Maňovice (Klatovsko) - Starostové 20 obcí na Horažďovicku přivítali postoj ministra životního prostředí Martina Bursíka v otázce výstavby jaderného úložiště. Ten reagoval dopisem na jejich memorandum a zdůraznil v něm, že bez souhlasu starostů by taková stavba neměla vůbec začít.

Sklad pro vyhořelé jaderné palivo by se měl postavit za obcí Maňovice na Horažďovicku. Starostové okolních obcí jsou však proti a několik let se snaží stát přesvědčit, že to není dobrý nápad. Na jejich memorandum teď kladně reagoval ministr životního prostředí Martin Bursík.

Jeho příslib některé starosty potěšil, pro jiné je to jen dopis, který není závazný, a hrozba výstavby jaderného úložiště podle nich stále trvá. „Mění se ministři, mění se poslanci, a myslím si, že trvalou záruku nebudeme v žádném případě mít,“ netají se svým názorem starosta obce Pačejov Vladimír Smolík.

Tiskový mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar však zdůrazňuje, že nepřekročitelným kritériem pro vybudování úložiště bude souhlas dotčených obcí.

Starostové se nejvíce obávají toho, že v případě výstavby úložiště dojde k velké devastaci okolní krajiny a z vesnic, kam se pomalu začínají vracet mladí lidé, život pomalu vymizí. „Pačejovsko by ztratilo atraktivitu a co se týče rekreací, docházelo by určitě k vylidnění,“ obává se pačejovský starosta.

Ministerstvo životního prostředí potvrzuje, že na svém stanovisku nic měnit nechce. Pokud bude potřeba navrhne i změnu atomového zákona. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová si v této souvislosti myslí, že by obyvatelé dotčených obcí měli mít možnost záměry státu vetovat. Podle ní by se nemělo úložiště stavět proti jejich vůli.