Starostové Bruntálska bojují za lepší politiku venkova

Bruntálsko/Krnovsko - Starostové Bruntálska bijí na poplach. Podle nich nemá stát dlouhodobou koncepci politiky venkova a obce na to doplácejí. Obávají se například vylidňování regionu. Starostové se proto sešli v Branticích na Krnovsku, kde jednali o znění výzvy, kterou chtějí poslat vládě a Parlamentu. Jejich záměry podporuje i Sdružení místních samospráv a Moravskoslezský kraj.

Do kulturního domu v Branticích na Krnovsku dorazila asi třicítka starostů. Nelíbí se jim například, že pro letošní rok dostali méně peněz na veřejně prospěšné práce a základní mzdu musí doplácet už z tak napnutých obecních rozpočtů. Nesouhlasí také s tím, že obce dostávají od státu na každého obyvatele několikanásobně méně než například Praha a žádají, aby se vláda začala komplikovanou situací na venkově zabývat. „Jedná se o to, abychom uchránili samosprávy od nepříjemných důsledků, které jsou spojené například s rušením pošt, se snižováním aktivit policie v rámci snižování nákladů a tak dále,“ vysvětluje starosta Osoblahy Václav Kalda.

„Není možné, aby obce velikosti pět set až tisíc obyvatel dostávaly pětinásobně méně než hlavní město Praha,“ rozčiluje se předseda Krajské rady Sdružení místních samospráv Olomouckého kraje Ladislav Števanka. Od dubna dojde k restrukturalizaci úřadů práce. Starostové se obávají, že stát zruší pobočky v menších obcích a nezaměstnaní tak budou muset na pracovní úřady komplikovaně dojíždět. „Osobně si myslím, že se budou hledat taková řešení, aby postižené regiony, jako je ten náš, byly ošetřeny tak, že budou vytvořena detašovaná pracoviště těchto kontaktních míst,“ uvedl ředitel úřadu práce v Bruntále Milan Horna.

Moravskoslezský kraj si nechal zpracovat přehled znevýhodněných oblastí a venkov hodlá podporovat. Podle hejtmana Jaroslava Palase existuje šance, že kraj získá peníze z evropských zdrojů. Česká republika podle něj málo čerpá z evropských fondů. Chce podat žádost o přerozdělení peněz z operačních programů a získat tak do regionálního operačního programu dvě miliardy. Starosta Osoblahy Václav Kalda se dokonce obává, že pokud se nezačnou problémy venkova akutně řešit, může být situace brzy neřešitelná. Jakmile se starostové shodnou na přesném znění výzvy, rozešlou ji ostatním obcím v republice a potom se obrátí na vládu a Parlament.