SmVaK se odvolaly proti pokutě za nepřiměřený zisk

Ostrava - Severomoravské vodovody a kanalizace se odvolaly proti pokutě Finančního ředitelství v Ostravě. Byla jim udělena pro údajný nepřiměřený zisk v roce 2007 a 2008. Společnost si měla přijít na 140 milionů korun. Odvolání dostane do čtrnácti dnů na stůl Ministerstvo financí, které nakonec rozhodne o tom, zda k nepřiměřenému zisku u firmy SmVaK došlo, či nikoli.

Zvyšující se ceny vodného a stočného nenechávají v klidu starosty měst a obcí. V Bohumíně zvažují, jakým způsobem se budou bránit. „My jsme viděli, že na vodném a stočném je skutečně zisk v řádu několika desítek procent a tak jsme prosazovali u zástupců SmVaK, aby pro rok 2011 nenavyšovali cenu vody nad inflaci,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha. Severomoravské vodárny a kanalizace dodávají na Severní Moravě pitnou vodu pro více než milion lidí, v letošním roce oznámily další zdražování.

Cena vodného a stočného je takzvaně věcně usměrňována a společnost do ní může zahrnout pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk. To se v případě společnosti SmVaK podle finančního ředitelství nestalo. „Porušení cenových předpisů se měla tato společnost dopustit tím, že došlo k započtení nepřiměřeného zisku do ceny vodného a stočného,“ potvrdila mluvčí Finančního ředitelství v Ostravě Petra Homolová. „Zisk, který my produkujeme, zdaleka není nepřiměřený, protože my ho potřebujeme k hrazení investic a k hrazení povinné obnovy infrastruktury našeho majetku,“ brání společnost její mluvčí Eva Špirochová.

Severomoravské vodovody a kanalizace měly mít podle zprávy finančního ředitelství zisk z prodeje pitné vody více než 40 procent. Obvyklý zisk ve vodárenství se přitom pohybuje kolem procent desíti. „Toto je ale pouze dáno metodikou výpočtu, to je takzvaný kalkulační zisk - to znamená zisk, ze kterého nejsou odečteny investice, rozhodně to není 40 procent,“ říká mluvčí SmVaK Eva Špirochová. „Tady je třeba pravděpodobně zasáhnout nějakou legislativní úpravou, která by přesněji stanovovala ten pojem neoprávněný zisk a trochu více bránila odběratele vody,“ myslí si starosta Bohumína Petr Vícha. Podle ministerstva financí je ale současná legislativní úprava dostatečná a pojem přiměřený zisk dostatečně specifikován.

  • Měřiče autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2274/227397.jpg
  • Zdroj pitné vody autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2274/227398.jpg