Smog zahalil Moravu, k vyhlášení došlo pozdě

Ostrava - Ve většině měst Moravskoslezského i v části Olomouckého kraje jsou špatné rozptylové podmínky a zvýšené koncentrace prachu, mnohde už tři dny. Smogovou situaci ale mohli meteorologové vyhlásit až v noci na dnešek. Za této situace vyšlo najevo, že ministerstvo životního prostředí před dvěma roky rozšířilo podmínky, za kterých se může smog vyhlašovat. Protože dvě uplynulé zimy byly mírné a také rozptylové podmínky příznivé, legislativních změn si málokdo všiml. V těchto dnech pocítil úpravu podmínek Třinec. Meteorologové tam vyhlásili upozornění na smog až dnes odpoledne, i když stav tam byl podobně špatný jako jinde už dříve.

Úprava pravidel pro vyhlašování byla významná. Zatímco před dvěma lety stačilo, aby byly jediný den překročeny hodnoty polétavého prachu, teď musí být limity překročeny dvojnásobně dva dny a znečištění musí růst. „Kdybychom se řídili podle staré legislativy, tak bychom smogovou situaci vyhlašovali už dříve,“ potvrdil dnes ostravský meteorolog Petr Drábek.

Také v Třinci jsou koncentrace prašného aerosolu ve vzduchu vysoké a limity překročené, na vyhlášení upozornění to nestačilo až do pátečního odpoledne. „V Třinci nebyla splněna doplňující podmínka, podle které musí být za posledních šest hodin patrný rostoucí trend hodinových koncentrací,“ vysvětloval meteorolog Roman Volný.

Smog
Zdroj: Tomáš Hájek/isifa/LN

Úprava podmínek je vstřícnější k průmyslovým podnikům

Úprava podmínek pro vyhlášení upozornění na smog i regulaci, která znamená odstavení prašných provozů, je vstřícnější k průmyslovým podnikům. Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že cílem je eliminovat stavy, kdy jsou smogové situace a regulace vyhlášeny pouze na krátkou dobu a zdroje jsou tak nuceny regulovat neúčinně.

„Zdroje znečištění ovzduší jsou schopny ovlivnit pozitivně imisní koncentrace až při déletrvající regulaci. Krátké či často se opakující vyhlašování regulací se na imisních koncentracích projevují negativně, protože časté utlumování a opětovné najíždění technologie bývá spojeno se zvýšenými emisemi,“ vysvětlovala mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Dodala, že opakované regulace také škodí technickému stavu složitých technologií.

Průmyslové podniky už změnu pocítily. „Od roku 2012 jsme museli omezit výrobu pouze jednou,“ uvedl ekolog Třineckých železáren, které patří k největším znečišťovatelům v zemi. Aktuálně provádějí ekologizaci provozů za 2,5 miliardy, která by měla snížit produkci prachu až o padesát procent.

Šrám: Ostravský prach je škodlivější než jiný

Úřady vyhlašují dva druhy signálu - upozornění a regulaci. Aktuálně jde o první stupeň bez regulačních opatření. Upozornění slouží především obyvatelům zasažených aglomerací, aby v době zdraví škodlivého smogu omezili pobyt a sportování venku, méně větrali, posilovali organismus vitamíny a včas léčili příznaky onemocnění dýchacích cest. Špatné ovzduší škodí hlavně dětem. „Prach, který je na Ostravsku, je škodlivější než jinde v republice. Nebezpečné jsou hlavně vysoké koncentrace benzoapyrenu. Odborné studie prokázaly, že u dětí předškolního věku dochází k častějšímu onemocnění bronchitidou. Nepříznivě také působí na těhotné ženy v prvním měsíci těhotenství a ovlivňuje zdraví dítěte, které nosí,“ uvedl Radim Šrám z Akademie věd České republiky, který se dopadům znečištěného vzduchu na zdraví věnuje řadu let.

Přerov zavedl bezplatnou dopravu v době smogu

Ovzduší na Ostravsku a Karvinsku je nejhorší v republice dlouhodobě. Dnešní smogová situace je první této zimní sezony. Upozornění se týká celého Moravskoslezského kraje i části Olomouckého a Zlínského kraje. Průměrné denní koncentrace polétavého prachu se ráno v moravskoslezském regionu pohybovaly od 140 do 242 mikrogramů na metr krychlový. Přes den sice poklesly, odpoledne ale hodnoty opět vzrostly. Výrazné zlepšení zatím meteorologové neočekávají. Pomoci by mohl déšť, ale hlavně vítr. Nejhorší stiuace je v Českém Těšíně, Havířově, Karviné či Ostravě.

V Přerově platí upozornění na smog už od čtvrtku. Vedení města, které znečišťuje hlavně doprava a lokální topeniště, zareagovalo tím, že v době trvání smogové situace budou lidé moci jezdit zdarma městskou hromadnou dopravu. „Velmi za to město chválím, věřím, že to pomůže,“ uvedl náměstek olomouckého hejtmana Michal Symerský z KSČM.

Upozornění a regulace od roku 2012

Nový zákon o ochraně ovzduší změnil od září 2012 podmínky pro vyhlašování opatření. Smogovou situaci podle nových pravidel Český hydrometeorologický ústav vyhlašuje za předpokladu, že aspoň na jedné měřicí stanici v dané lokalitě překročila 24hodinová průměrná koncentrace polétavého prachu hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový, a to ve dvou po sobě jdoucích dnech, tedy minimálně po dobu 25 hodin.

Regulace je vyhlášena v případě, že alespoň na polovině měřicích stanic v dané lokalitě překročila průměrná denní koncentrace polétavého prachu hodnotu 150 mikrogramů na metr krychlový, a to ve třech po sobě následujících dnech, tedy po dobu minimálně 49 hodin. Při signálu regulace některé podniky omezí výrobu.

Město Ostrava i Moravskoslezský kraj v posledních letech podporuje akce na zlepšení životního prostředí. Jsou to například dotace na výměnu kotlů, častější čištění silnic nebo výsadba zeleně. Průmyslové podniky by měly méně prášit nejpozději od března 2016, do kdy musí zavést ve svých provozech sekundární odprášení.