Seznam kulturních památek v Karlovarském kraji se obohatí

Karlovy Vary - Seznam Národních kulturních památek letos obohatí hned tři stavby z Karlovarského kraje, potvrzuje to Ministerstvo kultury. Na dvě z nich se ale zatím lidé nedostanou.

Klášter premonstrátů v Teplé, Věž smrti v Ostrově a středověký důl Jeroným jsou tři významné stavby, které chce Ministerstvo kultury ještě letos zapsat do prestižního seznamu Národních kulturních památek. Podle ředitele Národního památkového ústavu v Lokti Romana Procházky je zápis především zhodnocením jejich významu, neboť Národní kulturní památka je památka toho nejvyššího typu. Jak doplnila Petra Ulbrichová z odboru památkové péče Ministerstva kultury ČR, návrh je ve stádiu projednávání a cesta zpět není. Nařízení vlády mohlo nabýt účinnosti od 1. července.

Polorozpadlá hospodářská stavení, vlhké zdi konventu a opadávající omítka. To je současný stav první z památek - areálu kláštera v Teplé, zápis do seznamu by ale mohl situaci výrazně zlepšit. Převor Kláštera premonstrátů Teplá Marián Slunečko uvedl, že by to klášteru zřejmě usnadnilo přístup k dotacím.

Druhá z památek - Věž smrti zatím přístupná veřejnosti není, symbol utrpení politických vězňů stojí uprostřed bývalého závodu Škoda v Ostrově. Brzy by ji měla spravovat Konfederace politických vězňů, která tu plánuje otevřít muzeum otrockých prací. Starosta města Ostrov Jan Bureš potvrdil, že tuto myšlenku budou v Ostrově podporovat. Očekává však pomoc od státu, který by měl financovat především provozní náklady. Podobně je na tom i středověký důl Jeroným u Krásna na Sokolovsku, na jeho otevření se zatím pracuje.

Pokud projekty na zpřístupnění obou památek, tedy Věže smrti a dolu Jeroným vyjdou, první turisté by se do nich měli podívat už za dva roky.