První mikve na Moravě se dokončuje v Brně

Brno - Mikve, neboli rituální lázeň. Podle židovského učení je důležitější než synagoga. Přesto na Moravě žádná nefunguje. To by se ale mělo brzy změnit. V brněnské židovské obci právě v těchto dnech stavebníci novou mikve dokončují. Na její vybudování dohlížel dokonce rabín z Jeruzaléma, který se na stavbu nových mikve specializuje.

Rozestavěný bazének s několika schůdky, dvě nádrže a místo pro vanu. Tak to teď vypadá ve sklepě domu na Třídě kapitána Jaroše, kde sídlí brněnská židovská obec. Za pár týdnů tam stavebníci dokončí jedinou fungující mikve na Moravě. Brněnský rabín Moše Chaim Koller vysvětluje její význam: „Mikve je rituální očistná lázeň především pro ženy-jednou za měsíc, dá se použít i pro muže, je to vlastně očištění do určité míry i znovuzrození člověka.”

Poslední rituální lázeň v Brně používali židé za první republiky. Od té doby v moravské metropoli chybí. Brněnský rabín tak už od svého nástupu v roce 2003 usiluje o novou. „Teď budeme dělat zkoušku těsnosti, protože je to ze speciálního betonu a podle našich předpisů je nemožné, aby tam nastal jakýkoli únik vody.”

Tím přísné předpisy ale ani zdaleka nekončí. Zásadním pravidlem je, aby byla mikve naplněna vodou z přírodního pramene. V té brněnské bude vyčištěná dešťová voda. A přísná pravidla platí nejen pro rozměry hlavního bazénu. Petr Bureš objasňuje, že musí být dodrženy předepsané míry i pro trubky, které svádějí vodu ze střechy. Na výstavbu brněnské mikve dohlížel rabín z Jeruzaléma. Duchovní ze svatého města přijedou do Brna i za měsíc, kdy bude mikve slavnostně otevřena.