Premonstráti z Teplé chtějí pozemky nazpět

Karlovy Vary - Premonstráti z kláštera v Teplé na Karlovarsku žalují Pozemkový fon, protože jim rozprodal jejich původní majetek – pole, louky a rybníky. Ty přešly postupně do majetku státu. Fond tak podle premonstrátů nerespektoval zákon o půdě. Víc než deset tisíc hektarů pozemků má podle premonstrátů v budoucnu vydělávat na obnovu kláštera a na jeho sociální projekty. Vycházejí z obecné zásady, podle které by stát měl vrátit veškerý majetek znárodněný po 25. únoru 1948. Pozemkový fond se naopak opírá o záznamy z katastrálního úřadu. Podle nich přišli Premonstráti o majetek už při meziválečné pozemkové reformě.

„V roce 1926 přešlo vlastnictví na československý stát, tím je to dané,” tvrdí ředitelka Katastrálního úřadu v Karlových Varech Jitka Stoklasová. Premonstráti staví žalobu na tom, že pozemky byly do katastrálních knih zapsány po roce 1926 víceméně formálně. Ke skutečnému převodu na stát mělo dojít až po vyrovnání. K tomu u většiny pozemků nedošlo. Premonstráti soustředili i množství dokumentů, podle kterých stát následně uznává jejich vlastnictví. Je to například také soupis znárodňovací komise z roku 1948.

„Konečně se někdo bude muset těmi dokumenty, které my soustavně Pozemkovému fondu a jiným zainteresovaným institucím, předáváme,” říká převor kláštera Marian Slunečko. „Pokud dá soud premonstrátům zapravdu, Pozemkový soud je připraven všechny převodní smlouvy, které byly uzavřeny, zneplatnit,” vyjádřil se mluvčí fondu Michal Bureš. Výrok soudu se očekává s velkým zájmem. Při několika pozemkových reformách totiž přišla katolická církev po založení českého, respektive československého státu o více než 100 tisíc hektarů půdy.