Prach byl ve vzduchu vloni častěji, trápil Karvinou, Ostravu i Zlín

Kvalita vzduchu v České republice se v posledních dvou letech nezlepšila. Podle čísel Českého hydrometeorologického ústavu se situace vyvíjela spíš naopak. Lidé tak loni dýchali nadlimitní množství prachu ve větším počtu dní než v roce 2013.

Prach byl ve vzduchu vloni častěji, výrazně v Moravskoslezském kraji

Nejhorší situace panuje tradičně v Moravskoslezském kraji. Největší počet dnů s nadlimitním množstvím prachu v ovzduší loni zažili konkrétně obyvatelé Věřňovic na Karvinsku. V loňském roce tu problémových prachových dnů bylo 116, což představuje oproti roku 2013 nárůst o celých dvacet dnů. Loňský druhý nejvyšší počet dnů s nadlimitními hodnotami zjistila měřicí stanice Zlín-Svit, i zde se přehoupli přes počet sto dnů. Zhoršení pak měřicí stanice zaznamenaly na jiných místech, ať už šlo o další oblasti u Karviné jako Orlová, nebo třeba o Ostravu.

Vysoké hodnoty se tradičně týkaly i karcinogenů, konkrétně benzo(a)pyrenu, který se váže na prachové částice. Nejvíc této látky dýchali obyvatelé ostravských Radvanic. Tamní stanice vykázala průměrnou roční hodnotu 9,3 nanogramu na metr krychlový. Norma, které by mělo být dosaženo, aby byla vyloučena rizika pro lidské zdraví, je ale pouhý jeden nanogram.

Z dlouhodobého srovnání nicméně vyplývá, že množství prachu v ovzduší se snižuje. Ještě před několika lety tak byla situace dramatičtější. Zatímco loni ve Věřňovicích množství prachu přesáhlo limit ve 116 dnech, v roce 2010 to bylo dokonce ve 147 dnech. Ke zlepšování ovzduší by měly pomoct i miliardy ze schváleného evropského operačního programu do roku 2020. Česká příroda dostane přes sedmdesát miliard korun a z toho má jít na ochranu ovzduší přibližně třináct miliard.