Pomohl by Ostravsku zákon o ochraně ovzduší?

Ostrava - V Poslanecké sněmovně leží novela zákona o ochraně ovzduší, která umožňuje městům a obcím vyhlašovat tzv. nízkoemisní zóny. Pokud ji poslanci schválí, budou moci radnice v případě smogu omezovat automobilovou dopravu v centrech měst. Zástupci měst se v názorech na novelu liší. Podle většiny ale k ničemu nebude.

„Novela zákona o ochraně ovzduší konečně přináší to, co tady dlouhodobě chybělo, tedy pravomoc obcím regulovat dopravu v centrech v době zhoršených rozptylových podmínek,“ myslí si poslankyně Kristýna Kočí (VV). „Když omezíme vjezdy zejména vozidel s vysokými emisemi do určitých zón, tak se to určitě musí projevit i na zkvalitnění ovzduší,“ říká Jiří Bílek ze zdravotního ústavu Ostrava. Petr Jančík z katedry ochrany životního prostředí VŠB-TU Ostrava si ale myslí, že úbytek několika procent emisí se v celkovém znečištěném ovzduší vůbec neprojeví.

Náhradní silnice ale nejsou, ani parkoviště

Autoři novely počítají s tím, že infrastrukturu v obcích a městech budou řešit radnice samy. Jejich zástupci ale tvrdí, že nic takového není v jejich silách. „V tuto dobu nedokážeme nabídnout dostatečnou infrastrukturu řidičům s odstavnými parkovišti nebo jinou silnici stejné třídy, aby mohli nízkoemisní zónu objet,“ potvrdil náměstek primátora města Ostravy Aleš Boháč. „Možná to pomůže snížit dílčím způsobem emise ve městě, problém je samozřejmě s těmi náhradními dopravami, žádnou důstojnou náhradní trasu nemáme,“ říká i mluvčí Karviné Šárka Swiderová.

Další část novely zákona bude řešit takzvané skupinové emisní stropy. Ta bude podle odborníků významnější. „Dává orgánům ochrany ovzduší další nástroj ke snižování emisní zátěže v lokalitě. Mohou být stanoveny přísnější podmínky provozu i pro méně významné zdroje z hlediska množství emisí,“ vítá tento krok Tomáš Koryta z odboru životního prostředí krajského úřadu. Problémy s životním prostředím přijede v pondělí do Ostravy řešit také Tomáš Chalupa (ODS), nový ministr životního prostředí.