Pokuta 8,5 milionu pro DPP za chyby při stavbě metra platí

Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 8,5 milionu korun od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pro Dopravní podnik hlavního města Prahy. Sankci podnik dostal za chyby při zadávání zakázky na stavbu prodloužení linky metra A z Dejvické do Motola. Proti rozhodnutí podá kasační stížnost.

Dopravní podnik podle ÚOHS neuvedl dostatečně upřesňující údaje tak, aby byl předem znám způsob hodnocení podle zmíněného dílčího hodnoticího kritéria. Firmy neměly konkrétní, přesnou a srozumitelnou informaci, které řešení bude považováno za nejvhodnější.

Hodnoticí kritéria jsou podle antimonopolního úřadu klíčovou částí zadávací dokumentace. Jejich prostřednictvím se hodnotí nabídky firem. Musejí proto být přesně specifikována, transparentně stanovena a na základě toho zpětně přezkoumatelná.

„Podle kritérií hodnocení definovaných v zadání veřejné zakázky probíhá hodnocení nabídek, jež je jednou z nejdůležitějších fází celého procesu zadávání veřejných zakázek a má bezprostřední vliv na výběr nejvhodnější nabídky,“ uvedl už dříve předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Pokuta je jednou z nejvyšších sankcí za zakázky, kterou zatím žádný ze soudů nezrušil. Dopravní podnik už oznámil, že proti rozhodnutí podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Pokutu už ale měl zaplatit, protože nežádal o odkladný účinek žaloby.

Nové stanice metra A
Zdroj: ČT24

Na problémy se stavbou metra A poukázal i Nejvyšší kontrolní úřad. Kritizoval to, že na základě legislativy nemohl plně prověřit účelnost a hospodárnost využití finančních prostředků.

Tendr koncem roku 2009 vyhrálo sdružení Metro V. A (Dejvická–Motol) tvořené společnostmi Metrostav a Hochtief CZ. Nový úsek metra na lince A se čtyřmi stanicemi (Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol) byl zprovozněn v dubnu 2015. Za stavbu zaplatila Praha přes 20 miliard korun, částečně i z evropských fondů.