Plzeňskými právy opět otřásají spory

Plzeň – Právnická fakulta v Plzni, která proslula kauzou s rychlostudenty a podvodně udělovanými tituly, řeší místo doporučených reforem další problémy. Studenti vyzvali nového děkana Květoslava Růžičku, aby odstoupil. Jeho setrvání ve funkci ohrožuje podle signatářů petice pověst i existenci školy. Výzva je veřejně dostupná na studentském serveru univerzity Dioné. Děkan rezignaci odmítá a kvůli útokům na sebe i na fakultu zvažuje právní kroky.

Rektor ZČU Josef Průša nepovažuje studenty-vyzyvatele Aleše Zieglera a Martina Marka, který je nejviditelnějším kritikem skandálů a poměrů na fakultě i ZČU z řad studentů, za reprezentativní vzorek, o čemž svědčí i negativní reakce pod výzvou. „Na fakultě to bublá před volbami do akademického senátu, které budou 29. a 30. března. Všichni už pochopili, že na senátu hodně záleží,“ tvrdí rektor.

Po nástupu jsem trval na reformních krocích nastavených a realizovaných bývalým děkanem (Jiřím) Pospíšilem ,„ uvedl Růžička. Na fakultě je ale podle něj skupina osob, která novému vedení ztěžuje činnost. “Není obvyklé, aby zaměstnanci vystupovali v médiích a svými prohlášeními poškozovali zaměstnavatele nebo aby studenti napadali činnost studijního oddělení," dodal.

Reportáž Mirky Vildové (zdroj: ČT24)

Děkan petici bagatelizuje s tím, že zatím ji podepsali pouze dva studenti, samotní autoři výzvy. “K té výzvě se připojila celá řada studentů, ale vzhledem k tomu, že děkan Růžička vyhrožuje signatářům výzvy, že si to s nimi vyřídí, tak my v současné době ta jména zveřejňovat nebudeme,“ vysvětlil Martin Marek pouhé dva podpisy. Růžička to však odmítl, podle jeho prohlášení signatářům výzvy nevyhrožoval.

Podle Růžičky se na fakultě řádně zkouší, losují se komise, je zajištěna výuka. „Pracujeme na všech potřebných dokumentech, tedy dlouhodobém záměru, výročních zprávách o hospodaření a činnosti, reakreditaci bakalářského a magisterského studia,“ uvedl. Fakt, že fakulta ještě nemá schválený dlouhodobý záměr, na jehož tvorbě se nyní podílejí všechny katedry, vysvětlil tím, že předchozí vedení nepředalo žádné podklady.

Škola se vrací do minulosti, varují studenti

K argumentu výzvy, že fakulta nemá vizi, děkan uvedl, že základním úkolem je obnovení akreditace studijních programů v červnu a červenci 2012. Bez nich by podle děkana mohli fakultu zavřít. “Spíš to vypadá, že fakulta stagnuje a objevují se náznaky, že škola se vrací do minulosti,“ upozornil spoluautor výzvy Aleš Ziegler.

Z fakulty podle informací studentů odchází 15 učitelů. „Do dneška mi to nikdo neoznámil. Pouze JUDr. Bezouška (bývalý proděkan) prohlásil na akademickém senátu ZČU, že má tři jiné nabídky a zvažuje odchod. Je vyřešen odchod profesorky Pauknerové z katedry mezinárodního práva, za profesora Kučeru ze stejné katedry máme připravené řešení,“ uvedl Růžička. Fakulta přijímá nové učitele, kteří přicházejí se dvěma novými projekty. Jejich příchod prý nesouvisí s volbami do senátu.

Ilustrační foto
Zdroj: ČT24