Plzeňsko - střední školy čeká redukce, gymnázia nikoli

Plzeň - Po propadu počtu žáků na základních školách se malý počet studentů přesouvá do středního školství. Ve věkové skupině mezi 15 až 18 lety má do roku 2014 dojít až ke čtvrtinovému poklesu, a podle výroční zprávy České školní inspekce jsou již dnes střední školy naplněné v průměru z 65 procent. Důsledkem je snižující se kvalita středoškolského vzdělání, a proto kraje ve spolupráci s ministerstvem školství přistupují k rušení nebo slučování vzdělávacích ústavů. To se týká i Plzeňského kraje.

Základní školy:

V Sušici chce radnice základní školu Komenského zrušit nebo částečně sloučit s jinou školou. Chodí do ní aktuálně 217 dětí, přičemž počet žáků je stabilní už od roku 1996. Průměrně připadá 24 žáků na třídu, což se rodičům líbí, a proto se proti záměru školu zrušit razantně postavili.

Reportáž Mirky Vildové (zdroj: ČT24)

Střední školy:

V Plzeňském kraji zatím funguje 51 středních škol. Hejtmanství připravuje sloučení dvanácti z nich do šesti větších. Proces, na jehož konci bude fungovat 45 středních škol, by měl být ukončen před začátkem nového školního roku v září 2011 a až na Rokycansko se dotkne všech okresů. Například v Plzni se má spojit strojnická průmyslovka a Střední odborná škola profesora Švejcara, v Klatovech se má sloučit Integrovaná střední škola.

Gymnázia:

Na rozdíl od středních škol Plzeňský kraj o redukci víceletých gymnázií neuvažuje. Sám jich zřizuje dvanáct, vedle toho v Plzni funguje jedno církevní a jedno soukromé gymnázium. Z krajem zřizovaných gymnázií nabízí jedenáct osmileté, čtyři šestileté a deset čtyřleté studium.

Rodičům studentů se podařilo zachránit gymnázium v Blovicích. Sepsali petici, která vzbudila bouřlivý ohlas. Rodiče se domnívali, že by sloučení gymnázia s jinou školu znamenalo jeho postupný zánik. Zastupitelé nakonec rozhodli, že ke slučování nedojde. Blovické gymnázium je jediné v okrese a funguje už od roku 1962.