Plzeňské prostitutky jsou po uši v dluzích, vyhláška nefunguje

Plzeň - Prostitutky dluží městu Plzeň statisíce korun na pokutách za porušování vyhlášky proti prostituci. Vymáhání je podle úředníků velmi obtížné a dlužná částka, každý měsíc rychle narůstá. Vyhláška kvůli nevymahatelnosti pokut ztrácí svůj význam.

Přestože prostitutkám hrozí za nabízení sexuálních služeb na území Plzně vysoká pokuta, exekuce nebo soud, nic si z vyhlášky nedělají. Sedmdesát pět prostitutek městu dluží dohromady už více než 550 tisíc korun. V průměru každá z nich nezaplatila patnáct pokut. Jsou i rekordmanky, které už zahodily třicet pokutových bločků.

Samotným prostitutkám je vyhláška pro smích a platit nehodlají. „Nedám jim ani vindru,” říká jedna.

Pětitisícovou pokutu od začátku platnosti vyhlášky před dvěma lety zaplatila pouze jediná prostitutka, a to po zásahu exekutora. Jiná projevila zájem porušení vyhlášky napravit tím, že si zažádala si o splátkový kalendář.

„Zatím ze svého dluhu 29 000 korun neuhradila ani minimum, což jsou dvě stovky,” popisuje pokračování situace vedoucí exekučního oddělení magistrátu Plzně Martina Brůhová.

Dluhy na plzeňském magistrátu narůstají a řešení neexistuje. Prostitutkami se nechtějí exekutoři zabývat, protože je to pro ně namáhavá práce a ztráta času. Prostitutky oficiálně nic nevlastní, neberou žádný plat a jsou evidovány na úřadech práce. Oznámení nebo výzvu jim nedokáže předat ani policie.

„Jsou nějaký týden třeba tady, na Domažlické ulici, pak se recipročně prohodí do Mostu nebo do Dubí a tak dále. Takže ta jejich migrace je velká,” poukazuje na obtížnost situace ředitel Městské policie Plzeň Luděk Hosman.

Vedení města o problému ví, ale nemůže ho řešit. Vyhláška městské policii alespoň umožňuje prostitutky na místě postihovat.

„Proti vlastní prostituci určitý účinek má. Bohužel víc dělat nemůžeme,” říká plzeňský primátor Pavel Rödl (ODS). Podle zastupitele Miroslava Brabce (ČSSD) je však potřeba více prostitutkám znepříjemňovat život na ulici a vypudit je pryč například ze zastávek trolejbusů a autobusů.

Celkově je podle zastupitelů je lepší vyhláška slabá, než žádná.