Plzeňská nemocnice získá díky dotacím nové přístroje za 200 milionů

Plzeň - Moderní přístroje za téměř 200 milionů korun získá ještě do konce roku plzeňská fakultní nemocnice díky dotaci Evropské unie. Uhradí 85 procent ceny, zbytek doplní stát. Přístroje zlepší především diagnostiku, zajištění a monitorování životních funkcí pacientů v onkologickém centru a traumacentru nemocnice.

Jediné komplexní onkologické centrum v západních Čechách nyní pořídí za 96 milionů korun osm přístrojů. Díky nim se zlepší diagnostika nádorových onemocnění, v jejichž výskytu kraj v celé ČR vede, i následná péče o pacienty, uvedl primář onkologie Jindřich Fínek. Onkologie pořídí nový mamograf, dva moderní ultrazvuky, rentgenové C-rameno, multifunkční endoskopický chirurgický systém či pojízdný rentgen pro operační obory a intenzivní péči o nemocné, popsal Jiří Ferda z radiodiagnostické kliniky.

Traumacentrum získá přístroje za téměř 93 milionů korun pro péči o dospělé i dětské pacienty. Například dva skiagrafické přístroje s přímou digitalizací poskytnou lékařům velmi rychle kvalitní snímky pacientů s vážnými mnohočetnými poraněními bez nutnosti polohování nebo překládání zraněných, popsal přednosta radiodiagnostické kliniky Boris Kreuzberg.

Dalším novým přístrojem pro traumatologii je rentgenové C-rameno, které rotuje kolem pacienta a poskytuje trojrozměrné zobrazení. Lékaři pořídí také moderní ultrazvuk pro urgentní vyšetření vnitrobřišního krvácení. Kromě přístrojů získá traumacentrum šest polohovacích lůžek pro jednotku intenzivní péče, šest resuscitačních lůžek a pět transportních urgentních lehátek, vše s kompletním přístrojovým vybavením.

Traumacentrum funguje ve FN Plzeň od roku 2003, o rok později přibylo traumacentrum pro děti. Nemá svoje vlastní prostory, ale je napojeno na kliniky, jako je Anesteziologicko-resuscitační klinika, chirurgie, ortopedie, neurologie a radiodiagnostika. Loni bylo v rámci traumacentra hospitalizováno 4304 pacientů, z toho 2565 prodělalo operaci. Lékaři se setkávají se stále rostoucím počtem vážných mnohočetných zranění - polytraumat. Zatímco v roce 2003 bylo ve FN 86 takových pacientů, loni jich bylo už 126 a náklady na jejich léčbu činily loni 143 milionů korun.