Ostravané si stěžují na drtičku suti - úřady s ní ale nic nezmůžou

Ostrava - Úřady Moravskoslezského kraje si už několik měsíců neví rady s firmou, která v Ostravě-Radvanicích v bytové zástavbě provozuje drtičku suti. Podle ostravské radnice porušuje několik zákonů - od stavebního až po nakládání s odpady. Místní obyvatelé sepsali petici, areál měla kontrolovat Česká inspekce životního prostředí i krajská hygienická stanice. Stavební úřad firmě Stavoservis Komplet dokonce udělil pokutu, jednatelé ale nepřebírají poštu a kontrolám neotvírají.

Firma získala loni na podzim od krajského úřadu povolení, na základě kterého směla provozovat zařízení k využívání odpadů. Úřad ale zároveň stanovil provozní řád. Ten podle radnice Stavoservis opakovaně porušuje. Neprovádí skrápění, aby zabránila přílišné prašnosti, a drtí suť i mimo stanovenou provozní dobu, například v neděli.

Při kontrole neuspěl krajský úřad ani inspekce životního prostředí

Krajský úřad chtěl na konci července provést kontrolu, zda firma podmínky provozního řádu dodržuje. Jednatel společnosti se ale dvakrát na ohlášenou schůzku nedostavil, svou nepřítomnost dodatečně omluvil. Úředníci stanovili třetí termín. Pokud nebude opět nikdo přítomen, dostane firma pokutu.

Podobně neúspěšná byla i Česká inspekce životního prostředí, na kterou se obrátili obyvatelé Ostravy. V době, kdy se na kontrolu vypravila, v areálu žádná drtička nepracovala. „Firma nemůže být nějakým způsobem sankcionována, pokud se jí neprokáže porušení předpisů,“ krčí rameny Pavel Jiříček z Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

Poštu od stavebního úřadu si firma nevyzvedává

Kraj se obrátil také na stavební úřad, aby prověřil, zda má Stavoservis potřebná povolení. Ukázalo se, že provozovna řádně ohlášena není a že území, na kterém stojí, je využíváno v rozporu se stavebním zákonem. Úřad proto firmu vyzval, aby další stavební práce zastavila a odstranila černé stavby.

Firma totiž postavila načerno budovu a oplocení, přičemž zasáhla i na pozemky, které patří městu. V rozporu se zákonem provedla i terénní úpravy, když navezla suť na sousední pozemek a přikryla ho zeminou. Vykácela také bez povolení dřeviny, a dokonce změnila koryto řeky Lučiny.

Jednatelé Stavoservisu ale na výzvy úřadů nereagují a nepřebírají poštu. „Je to začarovaný kruh. Uložit pokutu je poměrně jednoduché, ale vymáhat ji nebo zajistit, aby činnost byla pak zastavena, to je už těžší,“ potvrzuje Jiříček.

  • Česká inspekce životního prostředí autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/161/16051.jpg
  • Poštovní schránky autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/152/15155.jpg