Oprava baziliky na Svatém Kopečku zatím končí

Svatý Kopeček u Olomouce – Obnova freskové a štukové výzdoby baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce nyní končí. Restaurátoři během tří let obnovili téměř dva tisíce metrů čtverečních maleb. Baziliku vlastní Královská kanonie premonstrátů na Strahově, peníze na opravu získala hlavně z Norských fondů. Pokud se podaří získat prostředky, bude oprava pokračovat restaurováním dalších částí objektu.

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce pochází z poslední třetiny 17. století, její vnitřní část odborníci v minulosti opravovali již několikrát. Tentokrát restaurátorské práce zahrnovaly malířskou a štukatérskou výzdobu od dělící římsy směrem nahoru. „Štuky a fresky byly na mnoha místech v havarijním stavu. Odpadávaly, drolily se a padaly na podlahu, každý týden se zametlo tak na lopatu fresek,“ uvedl Evermod Gejza Šidlovský z Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Tři roky se tady na téměř 50 metrů vysokém lešení pohybovala třicítka restaurátorů, kteří ve třech etapách opravili presbytář, kopuli, lucernu a kaple svatého Jáchyma a Josefa. „Restaurování maleb, které jsou v bočních kaplích, bylo v poslední etapě celkem komplikované. Původní freskové malby byly z neznámého důvodu přemalovány olejem,“ prohlásil restaurátor Martin Martan. Restaurátorka nástěnných maleb Helena Veselá doplnila: „Míra poškození byla velice odlišná, presbytář byl v mnohem horším stavu než ostatní části.“

Reportáž Evy Knajblové (zdroj: ČT24)

Restaurátoři navíc za oltářem objevili původní malby a štukovou výzdobu ze sedmdesátých let 17. století. Překvapila je také barevnost barokní výzdoby některých částí baziliky. „Během restaurování se nám podařilo objevit původní fragmenty barevnosti, které jsou zelené. Proto i v těchto prostorách převažuje zelená barva,“ vysvětlil Libor Šturc z Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Obnova fresek a štukové výzdoby přišla na šest set dvanáct tisíc eur.

Opravy hlavní lodi baziliky v žádném případě nekončí, premonstráti se nyní pokusí získat peníze ještě na restaurování kaplí a kazatelny.