Opavská Slezská univerzita má novou fakultu

Opava - Slezská univerzita v Opavě bude mít novou fakultu veřejných politik. Zřídil ji akademický senát. Fakulta nabídne bakalářské i magisterské obory z oblasti politických a sociálních věd. První studenti tam začnou studovat už v příštím akademickém roce.

Slezská univerzita vznikla v roce 1991. Nová fakulta veřejných politik bude už její pátou strukturální složkou. Její vznik umožnilo vyčlenění některých studijních programů z Filozoficko-přírodovědecké fakulty. „Tento krok je už projednán v Akreditační komisi České republiky, je projednán i v akademickém senátu. Osobně se domnívám, že zřízení této fakulty vytvoří další předpoklady pro rozvoj Slezské univerzity a především oborů, které se na této fakultě budou studovat,“ říká děkan Filozoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity Zdeněk Jirásek.

Novou fakultu veřejných politik, která bude sídlit v bývalé budově Magistrátu města Opavy na Bezručově náměstí, budou tvořit 3 ústavy - Ústav veřejné správy a regionální politiky, dále Ústav pedagogických a psychologických věd a Ústav ošetřovatelství. „Pokud jde o obory, jsou to obory bakalářské - veřejná správa a regionální politika, obor sociální patologie a prevence, obor středoevropská studia a obor všeobecná sestra, v magisterských oborech je to veřejná správa a sociální politika,“ vypočítává mluvčí Slezské univerzity Ivan Augustin. 

Na Slezské univerzitě studuje v současné době více než 6 500 studentů. Pro příští rok se jich přihlásilo pro školu rekordních 8 000. Podle mluvčího Slezské univerzity bude v příštím akademickém roce studovat na nově vzniklé fakultě více než 1 200 studentů.