Ombudsman: Dva domovy pro seniory hazardují se zdravím lidí

Brno - Kontrola ombudsmana odhalila vážné nedostatky ve dvou soukromých domovech pro seniory. V Líchovech na Příbramsku a v Jevišovce na Břeclavsku mohou klienti trpět podvýživou, proleženiny jim ošetřují laici a nemají dostatečně zajištěnou lékařskou péči. Oba domovy se proti výtkám obmudsmana ohradily, jejich zástupci zvažují podání stížnosti nebo trestního oznámení.

Domov důstojného stáří Harmony v Líchovech nemá registraci pro poskytování sociálních ani zdravotnických služeb. V době návštěvy pracovníků ombudsmana bylo v zařízení 18 seniorů, většina z nich trpěla demencí. Podle zprávy je ošetřovali laici bez odborného dohledu a vedoucí jim někdy svévolně podával medikamenty, například tišící léky. „Odhalili jsme tam velká rizika pro důstojnost, zdraví a život klientů,“ řekla Marie Lukasová z kanceláře ombudsmana.

Podle ředitele domova Martina Maťhy je ale polovina personálu zdravotnicky proškolená: „Zprávu ombudsmana beru jako útok na zařízení našeho typu. My poskytujeme náhradu rodinné péče a máme od příbuzných klientů spoustu děkovných dopisů.“ Kontroly v zařízení provádějí i jiné orgány, podle Maťhy nemělo nikdy vážnější problém.

Ombudsman: Personál koupal seniory čtyřikrát měsíčně

Podle pracovníků ombudsmana většinu seniorů personál koupal čtyřikrát měsíčně, byli monitorováni kamerovým systémem a ven se dostali, jen pokud je tam vzala jejich návštěva. Pracovníci ombudsmana proto předali zjištěné poznatky orgánům činným v trestním řízení. Podle Maťhy ale práva klientů nebyla porušena. „Pokud mám klienta s demencí, který se neorientuje v prostoru a čase a chce jít například ven do mrazu pouze v pyžamu, musím mu v tom samozřejmě zabránit,“ reagoval na údajné omezování pohybu klientů.

Kontrola zařízení v Líchovech nebyla provedena na základě konkrétní stížnosti, nýbrž na základě stížnosti na jiné zařízení tohoto typu v Tuchovlicích na Kladensku, které provozovala paní Maťhová. Jak přiznal sám ředitel domova Harmony Martin Maťha v Událostech, komentářích, nejde o pouhou shodu jmen. Toto zařízení totiž bylo provozováno taktéž jeho firmou, která provozuje právě i domov Harmony v Líchovech.

Veškeré výtky k poskytované péči však Maťha zásadně odmítá. Podle vedoucí oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody Petry Zdražilové prý úřad disponuje i průkaznou fotodokumentací ze zařízení v Líchovech. „Naše informace se vždy zakládají na tom, co jsme viděli, slyšeli a koneckonců máme i fotodokumentaci některých těch zjištění,“ uvedla v ČT.

Soukromé domovy pro seniory, které jsou spíše hotelem či sanatoriem, mnohdy využívají přetíženosti řádně registrovaných zařízení. Ombudsman vydal upozornění ohledně takových zařízení už v červenci. Příbuzní by si podle něj měli zjistit všechny dostupné informace a osobně se do domova jít podívat, než do něj seniora umístí.

Domov se zvláštním režimem Seniorprojekt v Jevišovce má registraci zařízení poskytujícího sociální služby. V domově jsou klientům k dispozici dva lékaři. Přesto pracovníci ombudsmana našli řadu pochybení. „Zařízení je naprosto nekritické k cílové skupině klientů. Seniora nejdřív přijme a až potom řeší, zda mu mohou obstarat potřebnou péči,“ vyjmenoval jeden z nedostatků Jiří Foral z kanceláře ombudsmana. Vedoucí zařízení Miluše Kupsová kritiku odmítla, uvedený příklad se prý stal za deset let jednou.

Při své návštěvě pracovníci ombudsmana zjistili, že někteří klienti například několikrát spadli z lůžka, žádná opatření pro zabránění dalších pádů ale nebyla přijata. Některým pak hrozilo riziko podvýživy. Kancelář proto kontaktovala krajský úřad, který může činnost zařízení pozastavit. „Krajský úřad u nás dělá kontroly pravidelně a opakovaně. Zjistili některá papírová pochybení, ale v péči o klienty žádná. Podvýživa našim klientům opravdu nehrozí,“ reagovala na výtky Kupsová. Kontrola ombudsmana byla podle ní provedena nestandardním způsobem, pracovníci chtěli vidět zdravotnickou dokumentaci klientů a byli přítomni při choulostivých situacích. „Jedna naše klientka se mě ptala, co tam ti lidé dělají, že je spokojená a v případě potřeby se dokáže hájit sama,“ dodala Kupsová.