Od Mendláku po Špitálku. Výstava v Urban centru ukazuje Sedm podob Brna budoucnosti

V brněnském Urban centru se na více než sedmdesáti vizualizacích veřejnosti představí sedm architektonických a urbanistických soutěží, které připravila Kancelář architekta města Brna (KAM). Zájemci si mohou prohlédnout oceněné návrhy například na podobu Mendlova náměstí nebo brněnského výstaviště i zadání na podobu chytré čtvrti Špitálka.

Možnost podílet se na rozvoji Brna a jeho příští podobě přilákala v šesti architektonických a urbanistických soutěžích padesát pět různých architektonických kanceláří a ateliérů. „Nejvíce účastníků měla mezinárodní ideová soutěž na podobu areálu brněnského výstaviště, celkem jich odborná porota hodnotila dvacet, mezi nimi i účastníky z Itálie, Polska nebo Japonska,“ uvádí tisková zpráva KAM.

„Jak město, tak i městské části mají zájem, aby se soutěží pořádalo více, proto nyní přemýšlíme, že bychom uvnitř kanceláře vytvořili oddělení specializující se jen na architektonické soutěže,“ řekl ředitel KAM Michal Sedláček. Pořádání soutěží je podle něj nejen součástí poslání kanceláře, ale také jeden z nástrojů, kterými tým městského architekta přispívá ke kvalitnějšímu rozvoji Brna.

Hledání nejlepšího řešení

Díky architektonickým soutěžím může město skrze odbornou porotu najít mezi různými návrhy to nejlepší řešení, ať už konkrétní stavby, komplexu staveb či celého území. Nejde jen o návrhy a vizualizace, soutěže pomáhají i s nalezením projektantů pro vypracování plánovacích či projektových dokumentací a územních studií.

Město tak už v loňském roce podepsalo smlouvu se zpracovateli projektu na Kreativní centrum, které má vzniknout v ulici Bratislavská, nebo s projektanty na územní studii obytné čtvrti Na Kaménkách v Černovicích. Na základě výsledků ze soutěže na areál brněnského výstaviště v současné době KAM pro město zpracovává územní studii.

Nová soutěž: chytrá čtvrť Špitálka

Nové nápady a zkušenosti má přinést i právě probíhající mezinárodní ideová soutěž na proměnu části areálu tepláren v ulici Špitálka. Tato oblast se má během příštích let proměnit z brownfieldu v takzvanou chytrou čtvrť.

  • Na Kaménkách, Brno-Černovice – urbanistická jednofázová užší projektová soutěž o návrh
  • Areál brněnského výstaviště a navazujících území – mezinárodní urbanistická dvoufázová otevřená ideová soutěž o návrh
  • Centrum volného času Nová Bystrouška, Brno-Bystrc – architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh
  • Kreativní centrum Brno – architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh 
  • Sociálně zdravotní komplex Červený kopec – architektonická užší jednofázová projektová soutěž
  • Mendlovo náměstí – urbanisticko-architektonická vyzvaná jednofázová ideová soutěž
  • Špitálka – mezinárodní urbanistická jednofázová otevřená ideová soutěž (soutěž vyhlášena)
  • zdroj: https://kambrno.cz/souteze/