Nelegálně dovezený odpad putoval na legální skládku

Tachov - Ze Sytna na Tachovsku zmizely po sedmi měsících desítky tun nelegálního odpadu z Německa. O likvidaci se nakonec musela postarat jiná firma než ta, která ho do areálu statku dovezla. Dovozce nelegálního odpadu se před úřady skrývá a vyhýbá se i zaplacení půlmilionové pokuty.

Desítky tun nelegálního německého odpadu z opuštěného vepřína v Sytně zmizely a obci po mnoha měsících skončily trable se skládkou spojené.

Starý textil nejprve lákal sběrače odpadu, kteří se do obce sjížděli z dalekého okolí. Když už ve vepříně nezbyl jediný kousek použitelného oblečení, zůstala na místě jen zahnívající padesátitunová hromada hadrů. Tu muselo nakonec zlikvidovat Zemědělské družstvo Mořina, které prostory firmě RKM Praha pronajalo. ZD Mořina bude podle svého předsedy Vladimíra Kunce dál postupovat formou žaloby.

Situaci shrnuje ředitel České inspekce životního prostředí v Plzni Zbyněk Severka: „Materiál je uložený na skládce a my na skládce budeme ještě dělat kontrolu, jestli všechno proběhlo legálně, tak jak má.“

Se získáním peněz, které zemědělské družstvo za likvidaci zaplatilo, ale nikdo z jeho vedení příliš nepočítá. A neúspěšné je zatím také vymáhání půlmiliónové pokuty, kterou firmě vyměřila Česká inspekce životního prostředí. „Bylo by to hezké, protože polovina té pokuty by šla do obecního rozpočtu,“ posteskl si starosta Sytna Václav Bodiš (nez.).

Firma jako by zmizela. Na původních adresách nesídlí, nikdo nepřebírá obsílky a fyzicky neexistuje. „Bohužel vůči nám zatím firma nereagovala,“ konstatuje Zbyněk Severka. Poslední šancí by mohla být exekuce, o kterou se pokusí celní úřad. „Otázkou zůstává, jestli má firma dostatek peněžních prostředků nebo movitý či nemovitý majetek,“ vysvětluje mluvčí západočeských celníků Jitka Blahutová.

Německá strana si odpad odmítla vzít zpátky s odůvodněním, že neexistují důkazy, z kterých částí Německa odpadky pochází.