Náhrobkům z kostela sv. Petra a Pavla hrozí dražba

Sokolovsko - Až v dražbě mohou být prodány náhrobky a kamenné reliéfy z kostela sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze na Sokolovsku. I proti vůli jeho současného majitele. Ukázalo se, že předchozí vlastník cenné kameny zapsal do svého účetnictví. Později zbankrotoval. Správce konkurzní podstaty teď chce z prodeje uspokojit věřitele.

Kostel v poslední době často měnil majitele. Nejdřív ho radnice v Březové převedla na firmu Báňská stavební společnost. Ta ho ještě předtím, než zbankrotovala, vrátila radnici. Novým majitelem se stala místní Nadace pro děti. „Naším záměrem je dostat kostel do takového technického stavu, který umožní pořádat různé kulturní akce,” uvedl Vladimír Číhal z Nadace pro děti.

Šest náhrobků, respektive reliéfů je pevně zazděno. Báňská stavební společnost zahrnula do svého účetnictví i nosný překlad vstupních dveří. Památkáři s tímto stavem nesouhlasí: „Z našeho hlediska tyto náhrobníky tvoří nedílnou součást kulturní památky, myslíme si, že z toho důvodu by se neměly vyjímat či odstraňovat,” vysvětlila Jana Horváthová z Národního památkového ústavu.

Souhrnná účetní hodnota reliéfů je v řádu několika set tisíc korun. Tržní může být podle soudního znalce osloveného Českou televizí i vyšší. Správce konkurzní podstaty nabídnul odprodej přednostně Nadaci pro děti. „To je zvláštní obchod, zdá se mi to zcela absurdní, prakticky jsme v situaci, kdy bychom si měli koupit něco, co nám patří,” podivuje se nad nabídkou konkurzního správce Číhal. „Předmětné věci jsou vedené jako movité, zapsané v majetku úpadce a já se s takovým majetkem musím v souladu se zákonem vypořádat,” řekl správce konkurzní podstaty Jan Klíma.

Nadaci pro děti tedy zbývají dvě možnosti. Buď si kameny koupí, nebo se obrátí na soud, aby je z konkurzní podstaty vyjmul. Právníci jim ale nedávají velké naděje na úspěch.