Bělský les v Ostravě se dočká proměn

Ostrava - Bělský les ležící v jižní části Ostravy čekají změny. Město teď připravuje studii, která má vyjít vstříc přáním návštěvníků této oddechové zóny. Les během letošní zimy hodně poškodily vichřice. Součástí nastupujících změn je proto i kácení nemocných a polámaných stromů a výsadba nových.

Bělský les má téměř 180 hektarů. Tak velká zalesněná plocha uprostřed městské zástavby je podle lesníků raritou dokonce i v evropském měřítku. V lese jsou významné zdroje pitné vody a přesto, že stojí v oblasti s více než sto tisíci obyvateli, žije v něm i vysoká zvěř. Lidé jej navštěvují rádi. „Je to tu senzační, škoda, že zrušili písek pro děti. To nám tu moc chybí,“ posteskla si jedna z obyvatelek Ostravy. „Chybí úcta lidí k tomu, že tady takový les mají,“ domnívá se další z obyvatel Ostravy. „Bylo tady dost laviček, všechny shnily,“ přidává se třetí.  
 
Návštěvníci lesa by se měli alespoň některých zlepšení v dohledné době dočkat. Zabývá se tím ostravský Útvar hlavního architekta. „Součástí studie jsou návrhy hygienických a občerstvovacích zařízení. Studie bude hotova před prázdninami,“ popisuje současný stav prací mluvčí Magistrátu města Ostravy Andrea Vojková. „Nechceme měnit vzhled toho lesa. Chceme ho spíše upravit, zatraktivnit,“ připomíná místostarosta obvodu Ostrava-jih Radim Miklas.    
 
Vzhled lesa teď koncem zimy hodně změnily vichřice. Polámaly velké množství stromů. Další museli lesníci pokácet kvůli kůrovci, který je napadl. „Dnes jsou ty porosty přestárlé, v kořenovém systému je hodně hniloby. Kořeny proto stromy neudrží a při sebemenším větru to padá. Teď nám tady popadalo na 500 m3 dřeva. Museli jsme to zpracovat, nic jsme nekáceli,“ říká ředitel Ostravských městských lesů Zdeněk Kwapulinski.  
 
Letos chtějí lesníci v Bělském lese vysázet 25 000 nových stromků, převážně buků a dubů. Vzrostlý les z nich bude zhruba za padesát let.