Lidé v Horní Bříze nechtějí dýchat škodlivý zápach

Horní Bříza - Lidé, kterým není lhostejné, co se v jejich okolí děje, mohou dosáhnout nečekaných úspěchů, jako se povedlo obyvatelům Horní Břízy. Vadil jim zápach z místní továrny a báli se o zdraví. Po několika letech snažení musela fabrika svoje chyby přiznat a začít pracovat na technologickém zlepšení.

Dětská lékařka na mateřské dovolené Monika Kepková je autorkou petic proti zápachu z továrny firmy HOB CerTec v Horní Bříze. Dva roky jí firma tvrdila, že zápach z vypalovací pece je přirozený, ona se tím však nenechala ukonejšit. Měření inspekce životního prostředí, o které požádala, její obavy potvrdilo. Podle Moniky Kepkové ten zápach byl takového charakteru, že by mohl být zdraví škodlivý. Její domněnku potvrdila i Jitka Kubíková z České inspekce životního prostředí Plzeň, v první fázi výpalu byl téměř třikrát překročen emisní limit, zákon porušen byl.

Pod petici se podepsali snad všichni lidé z okolí, také je častý zápach obtěžuje. To jestli se látky vypouštěné z továrny do ovzduší, mohou podepsat na jejich zdraví, nemůže nikdo s určitostí potvrdit ale ani vyloučit. Především je všude zápach.

Inspekce životního prostředí tvrdí, že firma spolupracuje a snaží se o nápravu, ani lidé z okolí si na její přístup nestěžují. Pokuta ji však nemine. Jitka Kubíková potvrdila, že Česká inspekce životního prostředí zahájila správní řízení o pokutě a autorka petice Monika Kepková očekává, že instalace dovypalovací pece na škodlivé látky, problému vyřeší.

Samotná firma se k problému vyjádřit odmítla.