I nový ministr životního prostředí slíbil Ostravě lepší vzduch

Ostrava - Moravskoslezský kraj navštívil nový ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Setkal se s jeho zástupci a s vedením města Ostravy. Ve firmě ArcelorMittal Ostrava potom podepsal dobrovolnou dohodu o zlepšování životního prostředí.

Vedení resortu se mění, smog zůstává. Za posledních dvanáct měsíců navštívil Ostravu už čtvrtý ministr životního prostředí - Tomáš Chalupa. A zopakoval to co jeho předchůdci. Situace je špatná a musí se řešit. „Víme, že tam jsou věci, které budou jednodušší a které budou složitější a zaberou čas,“ řekl. „Dohodli jsme se, že se budeme scházet, že budeme konzultovat ty kroky, které by měly vést ke zlepšení,“ doplnil primátor města Ostravy Petr Kajnar. Problémy s životním prostředím konzultovali také předchozí ministři. Rút Bízková a Pavel Drobil například chtěli ostravskou část dálnice bez poplatků. Jezdíme ale stále za peníze.

„To je věc, kterou by mohla vyřešit, a my v tom doufáme, novela zákona, která už leží v Poslanecké sněmovně,“ slibuje nový ministr Tomáš Chalupa. A podobné je to s lokálními topeništi. Že znečišťují ovzduší více než z jedné třetiny, ví všichni. Řešení ale stále nepřichází. „Nemáme právo jít k vám domů a dívat se, čím topíte ve své peci,“ řekl bývalý ministr životního prostředí Pavel Drobil. „Já si dost dobře nedovedu představit, že by existovala nějaká tajná policie, která vtrhne do bytu a zkontroluje, čím se topí,“ souhlasí s ním i Tomáš Chalupa.

Bývalý ministr životního prostředí Pavel Drobil chtěl také podepsat takzvané dobrovolné dohody s osmi největšími znečišťovateli. Nový ministr životního prostředí v pondělí podepsal dobrovolnou dohodu s jedinou firmou – ArcelorMittal Ostrava. „V určitém čase provede opatření, která povedou k výraznému snížení vlastních zdrojů znečištění,“ potvrdil ministr. „Pro ArcelorMittal to znamená řádově několik miliard investovaných v dalších pěti letech,“ upřesnila mluvčí ArcelorMittal Ostrava Věra Breiová. Čtyři poslední ministři životního prostředí zastávali svou funkci v průměru 118 dní. Jak dlouho v ní zůstane Tomáš Chalupa a kdy se zlepší ovzduší v Moravskoslezském kraji, zatím není jasné.

  • Ministr Chalupa v Ostravě autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2305/230485.jpg
  • Ovzduší v Ostravě autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2305/230486.jpg