Hradecký kraj vybírá autobusové dopravce. I když odboráři protestují

Kraj navrhuje kompromis, odbory stále žádají odklad (zdroj: ČT24)

Královéhradecký kraj bude pokračovat v tendru na autobusové dopravce pro roky 2017 až 2026, který kritizují odboráři. Rada kraje rozhodla, že zadávací podmínky soutěže změní v části řešící odměňování a růst platů řidičů autobusů. Odbory žádají zrušení tendru. Tvrdí, že zadávací podmínky pětimiliardové soutěže postavené na co nejnižší ceně povedou ke stagnaci již nyní podprůměrných mezd řidičů.

Změny v tendru by radní měli schválit 11. ledna, termín pro odevzdání obálek by měli posunout z 18. ledna na konec března, řekl po zasedání rady hejtman Lubomír Franc (ČSSD).

V zadávacích podmínkách hodlá kraj změnit valorizace mezd a některých ostatních nákladů. „Chceme, aby v podmínkách byla umožněna zaměstnavatelům i jakási důstojná mzda pro jejich řidiče. Chceme, aby měli garantovánu minimální výši nepodkročitelné mzdy a aby byl jasně daný mechanismus jejich nárůstu,“ uvedl hejtman. Úprava zadávacích podmínek by se měla dotknout i části, která řešila sankce dopadající přímo na řidiče při neplnění jejich povinností. „Chceme řidiče zbavit obav z některých neopodstatněných sankcí,“ řekl hejtman.

Řidiči autobusů opět navlékli vesty

Jen dílčí podporu v Královéhradeckém kraji získala protestní akce, při které se měli řidiči autobusů při práci obléct do reflexních vest. Loni takto protestovali v Libereckém kraji kvůli nízkým platům, nyní měli vyjádřit nespokojenost se soutěží, ve které hledá Královéhradecký kraj dopravce pro zajištění regionální dopravy.

Hradecký kraj přes protesty pokračuje v autobusovém tendru (zdroj: ČT24)

Organizátoři protestu nazvaného Vesty pro Královéhradecký kraj očekávali, že jejich požadavky podpoří většina řidičů. To se však nestalo, sčítání, které provedla agentura ČTK v ranní špičce na autobusovém terminálu v krajském městě, ukázalo, že jich vesty obléklo jen deset.

Většinu řidičů tak nechala akce odborářů chladnou. „Někteří mají jiný názor a myslí si, že věc se dá domluvit jenom s firmou, ale bohužel tudy cesta už dnes nevede,“ řekl Jiří Kuchynka z Odborového sdružení dopravy. Názor, že protest situaci nezmění, potvrdil i jeden z řidičů, kteří ho nepodpořili. Naopak ti ve vestách se dočkali zastání od části cestujících.

Kraj slibuje kompromis, odborům nestačí

Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc (ČSSD) označil vyhlášený protest za předčasný. Upozornil, že až ve středu proběhne rozhodující jednání krajské rady o doplnění zadávací dokumentace o tzv. sociální doložku. Ta by měla stanovit minimální mzdu řidičů i její valorizaci. „Snažíme se o kompromis. Snažíme se o to, aby autobusová doprava v Královéhradeckém kraji byla na dobré úrovni,“ uvedl hejtman.

Ačkoli tak kraj na první pohled naplní požadavky odborů, ty ve skutečnosti spokojeny nejsou. Stále trvají na tom, aby Královéhradecký kraj tendr pozastavil. U soudu sice se svým požadavkem neuspěli, stále na něm však trvají. Soutěž by podle nich měla pokračovat, až vláda stanoví jednotnou metodiku pro zadávání podobných tendrů.

obrázek
Zdroj: ČT24

„Nejsem rád, když vznikají jednotlivé ostrůvky řešení. Teď budeme mít hradecké řešení – a potom přijde řešení z jiného kraje? Liberecké? Když se na vrcholné úrovni dostaneme k metodice, jak to potom budeme měnit v uzavřených smlouvách, aby to bylo fungující, aby to bylo stejné?“ podotkl Jiří Kuchynka z Odborového svazu dopravy, který organizoval již předchozí protesty řidičů v Jablonci nad Nisou.

Řidiči si i tehdy stěžovali na nízké platy. Ti, kteří se nyní zapojili do protestu v Hradci Králové, vyčíslili, že si měsíčně bez přesčasů a příplatků vydělají jen kolem 12,5 tisíce korun, s nimi potom 19 tisíc. Žádná valorizace mzdy na obzoru není.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula ocenil vstřícné kroky kraje. „Protest odborářů není principiálně protestem proti Královéhradeckému kraji, ale protestem proti současnému systému zadávání veřejných zakázek,“ dodal odborový předák.

Řidiči jsou však přesvědčeni, že i přes slíbenou klauzuli je soutěž nastavena chybně. Podle Jiřího Kuchynky nelze řidičům z hlediska výše mezd vyhovět, pokud jde hlavně o nízkou cenu. „Pokud kraje jako prioritu ve svých zakázkách v zadávacích dokumentacích uvádějí, že většinu hodnocení tvoří nejnižší cena za dopravní výkon, potom budete těžko chtít po firmě, aby vám dávala odpovídající výplaty,“ poznamenal odborový předák.

Noví dopravci by měli nahradit čtrnáct společností, s nimiž má Královéhradecký kraj smlouvy v současnosti.