Hasičský trenažér v Ostravě zatím nebude

Ostrava - Plánovanou stavbu cvičného trenažéru pro hasiče v Ostravě na Hranečníku dočasně zablokovali obyvatelé okolních rodinných domů a městský obvod Radvanice a Bartovice. Podali řadu námitek, které teď musí stavební úřad vyřešit. Nesouhlasí s tím, aby v místě s velmi špatnou kvalitou ovzduší stál simulátor požárů. Ten podle nich životní prostředí zhorší. Autor rozptylové studie Milan Číhala je o neškodnosti projektu nepřesvědčil.

Jasné NE řekli požárnímu trenažéru lidé, kteří bydlí ve vilové čtvrti u bývalých kasáren na Hranečníku. Svůj názor přišli vyjádřit na ostravský magistrát, kde stavební úřad pořádal veřejné projednání územního řízení. Proti jsou i radní Ostravy-Radvanic a Bartovic. „Samozřejmě nesouhlasíme s dalším zdrojem znečištění a tím by tento výcvikový trenažér určitě byl,“ říká rozhodně starostka Ostravy-Radvanic a Bartovic Šárka Tekielová. 

Zdevastovaný areál kasáren chce Ostrava do pěti let přebudovat na technickou a výcvikovou základnu pro hasiče, policisty a strážníky. Vliv stavby na životní prostředí už posuzoval krajský úřad a projekt schválil. Obyvatele Radvanic a Bartovic se snažili přesvědčit odborníci nejen z řad hasičů. „Celkové emise z celého toho areálu budou velice nízké,“ tvrdil autor rozptylové studie Milan Číhala.

Reportáž Dagmar Famfulíkové (zdroj: ČT24)

Obavy lidí ze simulátoru požáru ale nikdo nerozptýlil. Stavebnímu úřadu proto předali své připomínky. „Zvážíme další kroky a určitě dojde i k dalšímu jednání,“ uvedla Lenka Vltavská za Stavební úřad Ostrava. „Vzhledem k tomu, že připomínky těch lidí, že už tak žijí ve velmi zatížené lokalitě, jsou oprávněné, bylo by dobré posoudit vliv toho zařízení na zdraví lidí,“ myslí si vedoucí oddělení ovzduší Zdravotního ústavu Ostrava Jiří Bílek. Stavební úřad teď musí přerušit územní řízení, aby mohlo ministerstvo životního prostředí přezkoumat námitky. To může trvat i několik měsíců.

Projekt výcvikového střediska
Zdroj: ČT24