Extrémní počasí: Přerovsko zasáhlo sucho. Lidé nesmějí odebírat vodu z povrchových toků

Přerovsko trápí sucho (zdroj: ČT24)

Lidé žijící na Přerovsku se musejí od čtvrtka vyvarovat například zalévání zahrad či napouštění bazénů vodou z povrchových zdrojů, jako jsou například řeky či přehrady. Kvůli suchu zde totiž začal platit zákaz odběru vody ze všech vodních toků a nádrží.

Opatření, které platí do 20. září, vydali úředníci z oddělení vodního hospodářství magistrátu na doporučení podniku Povodí Moravy, řekl přerovský primátor Vladimír Puchalský (Společně pro Přerov).

Zákaz platí pro Přerov a jeho místní části i pro okolních 58 obcí. „Zástupci Povodí Moravy nás už 18. července vyzvali, ať zvážíme možnost upravit povolené i obecné nakládání s vodami, a to vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci,“ uvedl Puchalský.

Jestliže dnes někdo používá například vodu z Bečvy nebo ze Strhance k zavlažování zahrádky, teď by se měl podobných zvyklostí zdržet, a to až do poloviny září. Zároveň všem doporučujeme v maximální možné míře zachytávat a zadržovat srážkové vody a pro závlahu přednostně využívat právě tyto srážkové vody.
Pavla Tomčíková
oddělení vodního hospodářství přerovského magistrátu

Upozornil na to, že v minulých dnech se na Přerovsku výrazně snížily průtoky ve vodních tocích, klesly hladiny rybníků i nádrží a snížila se i hladina podzemních vod. Vzniká tak kyslíkový deficit, který ohrožuje vodní a na vodu vázané ekosystémy.

Všichni starostové obcí a také předsedové místních částí byli o zákazu odebírat povrchové vody vyrozuměni dopisem a měli by obyvatele informovat o tom, že mají šetřit vodou. 

Podobné omezení platilo na Přerovsku například předloni. 

  • Nižší výnosy obilí i řepky než loni mají v polovině sklizně zemědělci v Olomouckém kraji, kde letošní úrodu poškodilo suché počasí. Zatímco v roce 2016 místní farmáři z jednoho hektaru sklidili v průměru 6,98 tuny obilí, tak letos je to zatím 6,36 tuny. Průměrný výnos řepky klesl z loňských 3,9 tuny na 3,21 tuny, vyplývá z údajů ministerstva zemědělství.

Nedostatek vody ohrožuje i Prostějovsko

V Moravskoslezském kraji zatím podobná opatření přijata nebyla. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK), která je jednou z největších vodárenských firem v zemi, však již připravila interní Plán manipulací pro zajištění dodávky pitné vody pro období sucha.

Suché počasí zatím výrazně nesnížilo podzemní zdroje pitné vody, ze kterých jsou zásobováni například obyvatelé Olomoucka a Prostějovska. Podzemní zásobárny vody mnohem lépe odolávají suchu, které má negativní dopad hlavně na povrchové zdroje pitné vody.

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu však sucho nyní v Olomouckém kraji sužuje kromě Prostějovska také pás území, který se táhne od Olomoucka směrem na Prostějovsko. Vodní kapacita půdy je zde využita z méně než deseti procent. Naopak na hornatém Šumpersku a Jesenicku je vlhkost půdy výrazně vyšší.