Děti Země proti Kauflandu v Domažlicích

Domažlice - Proti obchodnímu domu Kaufland, který má vyrůst v Domažlicích, protestují členové sdružení Děti Země. Podle nich by provoz obchodu přinesl příliš velký hluk. Stavební úřad přitom projekt schválil. Sdružení teď ale jeho postup napadlo. Podle něho je totiž míra hluku na Komenského ulici, jediné příjezdové cestě k obchodnímu centru, překročena již nyní.

Podle místopředsedy sdružení Děti Země Plzeň Martina Hyťhy plánované obchodní centrum přiláká další automobilovou dopravu, která zvýší hlukovou zátěž. S tím nesouhlasí Michael Koptík z Krajské hygienické stanice v Domažlicích. „Na komunikaci je dopravní hlučnost v hraničních limitech, to znamená, že se pohybuje lehce přes 70 decibelů,” vysvětluje.

O tom, že je na místě vyšší hluková zátěž, Městský úřad v Domažlicích ví. Přesto s postavením obchodního centra souhlasí a vydal k němu stavební povolení. „Určitě si myslím, že jsme zákony neporušili. V tomto řízení se vyjadřují dotčené orgány, které nám vydaly souhlas. Mají tam určité podmínky, které v tom stavebním povolení byly zahrnuty,” brání postoj domažlické radnice vedoucí oddělení Stavebního řádu Ivana Sladká.

Děti Země však kvůli údajnému překročení limitu hluku nadále považují stavbu za nezákonnou a podle nich tudíž není možné obchodní středisko v souladu se zákonem povolit.

Souhlasné stanovisko v celé věci nevydal jen stavební úřad ale i krajská pobočka hygienické stanice. „Hlukové studie, které předložil investor, tvrdily, že daná hlučnost provozem Kauflandu neovlivní a výrazně nezmění a nezatíží stávající hlučnost,” vysvětluje Michael Koptík. Podle Dětí Země se však krajská hygienická stanice zabývá pouze hlukem ze stavby, ale vůbec nezohledňuje automobilovou dopravu.

Dokud nebudou provedena nová protihluková měření a celý projekt znovu neposoudí Krajský úřad v Plzni, musí být proto výstavba obchodního centra pozastavena.