Další trať na Karlovarsku provozuje soukromá firma

Karlovy Vary - Na železnici mezi Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi vystřídal České dráhy soukromý dopravce. Ve výběrovém řízení, které vypsal Krajský úřad v Karlových Varech, uspěla přepravní společnost Viamont. Bodovala hlavně tím, že nasadila nízkopodlažní a klimatizované soupravy. V Karlovarském kraji už jezdí Viamont i z Karlových Varů přes Kraslice do německého Cvikova.

Nový přepravce jezdí mezi Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi od neděle, po zavedení nového jízdního řádu. Cestování mezi oběma městy zkrátil o čtvrt hodiny. Většina cestujících si změnu pochvaluje. V jízdním řádu přibylo několik nových spojů a ceny jízdného se snížily, byť jen o několik korun.

„Naše cena jízdného se rovná zákaznickému jízdnému Českých drah, takže se dá jednoduše říct, že většina cestujících by neměla tu změnu poznat. Jedná se víceméně jen o ty cestující, kteří jezdili dříve jednotlivé jízdy – ti tu změnu pocítí. Jízdné budou mít levnější o třicet procent,” vysvětluje vedoucí regionálního střediska firmy Viamont Jaroslav Cempírek.

Moderní vlakové soupravy si pronajal Viamont od německého regionálního přepravce Vogtland Bahn. Jeho vlaky už vytváří na základě různých smluvních vztahů s Viamontem i Českými drahami na Karlovarsku téměř uzavřenou síť přeshraniční železniční přepravy. O Vogtland Bahnu se mluví i jako o případném samostatném přepravci, který by v budoucnu rád proniknul do českého vnitrozemí.

S výsledkem výběrového řízení jsou spokojeni i zástupci kraje. Podle zástupce hejtmana Jana Zborníka je i veřejná doprava součástí obchodu a proto je pro její dobrou funkčnost nutné konkurenční prostředí. Podle smlouvy s krajským úřadem bude Viamont provozovat trať mezi Mariánskými lázněmi a Karlovými Vary přinejmenším tři roky.