Boží Dar nasává sluneční energii

Boží Dar - Boží Dar je jedna z prvních obcí v Karlovarském kraji, která začala využívat alternativní zdroje energie. Horské městečko je tak v poměru počtu solárních panelů na obyvatele na druhém místě v Česku.

První solární panely k ohřevu vody a vytápění začal na Božím Daru už na počátku devadesátých let využívat místní obecní úřad. „Prvních deset kolektorů jsme umístili na radnici, a to z toho důvodu, že jsme si tehdá řekli, že je zapotřebí energií šetřit,“ vzpomíná starosta Jan Horník (ED).

Radnice už v roce 1992 připravila projekty na podporu alternativních zdrojů energie. Podle starosty je ale omezuje to, že dotace od státu nemohou dostávat i majitelé rodinných domů. „Bohužel ten projekt, který byl kdysi dávno nastartován - a byly vydány desítky stavebních povolení i na rodinné domky -, tak vlastně propadl a jenom pár lidí si to zrealizovalo na své vlastní náklady,“ lituje starosta Horník.

Například majitel penzionu na Klínovci Vladislav Rudolf používá solární panely zejména na ohřev vody (má nádrže na 3 x 200 litrů) a na přitápění.

Nejmodernější solární zařízení má na Božím Daru ve svém novém sídle Horská služba. Její náčelník Rudolf Chlad si technologickou vymoženost pochvaluje: „I když nesvítí intenzivně sluníčko, tak nám to ohřívá vodu užitkovou na 37, 40, 45 stupňů, což je velice dobrý výkon.“

Montáží solárních systémů se u nás zabývá řada firem. Občanské sdružení KV–BIO pro jejich řemeslníky připravuje vzdělávací kurzy. „V naší praxi se bohužel setkáváme s případy, kdy se instalací solárních kolektorů ujímají firmy, které s tím nemají mnoho zkušeností,“ konstatuje předseda sdružení KV–BIO Martin Frous.

Zejména uživatelé solárních panelů na horách si účinnost systému pochvalují. Ročně prý na nákladech za teplo nebo teplou vodu ušetří tisíce korun.