Archeologické nálezy v centru Přerova

Přerov - Objevy z mladší doby hradištní datované do přelomu 10. a 11. století spolu s objekty z doby založení města odkryli archeologové přímo v centru Přerova na Žerotínově náměstí. Stalo se tak v rámci jen pár dní běžícího záchranného archeologického výzkumu. Stavební firma totiž kope v této lokalitě novou kanalizaci.

Do lokality Žerotínova náměstí se vědečtí pracovníci vrátili po dvou letech. V první fázi výzkumu odkryli například kovové i kostěné nástroje a početný soubor mladohradištní keramiky zdobené šikmými záseky. „Co zatím máme tak nejzajímavějšího, tak je destrukce ohniště nebo pece, ze které vylezla ta mladohradištní keramika plus samozřejmě kosti a zuby,” říká archeolog Martin Moník.

Ve výkopu archeologové objevili také železné čepele a nože. „Nám tyto nálezy dokladují dosti silné osídlení v podhradí. Na základě těchto třech výrobků a větších či menších kusů rudy a strusky se můžeme domnívat, že tu existovala železná huť nebo železářské zpracování kovu,” vysvětluje archeolog Jan Mikulík.

Aktuálně odkrytými nálezy navázali archeologové na bohaté objevy v 60. letech z horní části Žerotínova náměstí. „Kromě keramiky byly v těch 60. letech nalezeny porušené mladohradištní hroby a velké množství ostologického materiálu, tedy zvířecích kostí,” dodává vedoucí výzkumu Zdeněk Schenk.

Archeologové se chtějí dostat až do 2,5metrové hloubky, kde očekávají nálezy z doby Velké Moravy.