Architekt Deyl: Radní se snažili naši práci na metropolitním plánu zdržovat

Architekt Jiří Deyl je jedním odborníků, kteří se rozhodli opustit pražský Institut plánování a rozvoje po odvolání ředitele Petra Hlaváčka. Ve středu oznámilo třináct z patnáci členů týmu, který připravoval metropolitní plán, že podali výpověď. Deyl varuje: Pokud by se práce na plánu zastavily, byla by to pro Prahu katastrofa. Město by se po roce 2020 mohla ocitnout bez koncepce dalšího rozvoje.

Odvolání ředitele bylo podle prohlášení některých vašich kolegů jen poslední kapkou. Pociťoval jste i vy sám v minulosti tlak ze strany magistrátu?

Připojuji se ke kolegům a k našemu společnému prohlášení. Šlo o to, že jsme byli dlouhodobě vystavováni politickému tlaku ve smyslu nedůvěry k naší práci. Územní plán jako koncepční dokument vyžaduje velkou míru důvěry a spolupráce všech aktérů – pořizovatel, zadavatel, zpracovatel. Vícekrát město vytvořilo různé kontrolní a recenzní skupiny nebo zadávalo velké množství posudků naší práce, aniž by se sami s plánem pořádně seznámili.

Já osobně jsem měl z posledních měsíců pocit, že se nás politici snaží spíše zdržovat zadáváním velkého množství podružných úkolů nad rámec přípravy hlavního dokumentu. Zdržení příprav bylo také způsobeno opakovanými konzultacemi s městskými částmi, které nám zadali pražští radní nad rámec zákona.

Ještě dnes radní Petra Kolínská opakuje, že jsme většinu požadavků nezapracovali, a požaduje nápravu. Ve skutečnosti bylo zapracováno přes 70 procent požadavků městských částí. Sto procent požadavků zapracovat nelze, mnoho jich je protichůdných, případně odporují celkové koncepci rozvoje města, kterou metropolitní plán nastavuje, jako například nerozpínání města do volné krajiny. V tomto směru určitý tlak rozhodně cítím, protože politici na požadavcích městských částí trvají.

Připouštíte možnost návratu současného týmu v případě vstřícných kroků magistrátu?

Za současné politické situace a vyjádření politiků do médií si to představit neumím. Všichni členové týmu se rozhodli naprosto svobodně, k podání výpovědi nás nikdo nenutil, přesto situaci vnímáme všichni jako bezvýchodnou.

Věříte v dokončení plánu novým týmem? Je vůbec u takto komplexního dokumentu možné, aby ho v průběhu vypracování převzali úplně jiní lidé?

Dokončení plánu úplně novým týmem bude velice komplikované, předání by muselo probíhat delší dobu. Územní plán pro město velikosti Prahy je systémem provázaných dat, který na Institutu vznikal mnoho let. Plán je navíc komplexní dílo, které je založeno na jiných východiscích. Nejde ho vzít a jen tak nechat dopsat někým novým, kdo má jiný názor na územní plánování a nebyl účastníkem celého procesu, vznikl by nesourodý slepenec.

Nevrátí se nyní práce na metropolitním plánu na bod nula?

Nevím, my jsme byli připraveni plán dodělat. Teď záleží na radě města, netušíme jaké má záměry. Pro Prahu by ale byl návrat do bodu nula katastrofa.

Je možné, že město bude bez koncepčního dokumentu fungovat další léta? Jaké problémy to přinese?

Město má v současnosti platný územní plán, který musí podle přechodných ustanovení stavebního zákona nahradit do roku 2020. Stávající plán je už ale dnes zastaralý a přináší mnoho problémů do rozvoje města, přímo zapříčiňuje aktuální stagnaci. Není vůbec flexibilní, což dokazuje neustálá potřeba jeho změn.

Pokud nebude platný územní plán do roku 2020 nahrazen, tak stavební zákon stanovuje i podmínky pro výstavbu v obci bez územního plánu. V takovém případě se ale rozhodně nedá hovořit o koordinovaném rozvoji města a ochraně veřejného zájmu jeho obyvatel.

Metropolitní plán musí být ze zákona hotový do roku 2020, termín se ale nestihne (zdroj: ČT24)