Kramerius zůstane on-line. Studenti, učitelé a vědci smí digitální knihovnu využívat do června

Národní digitální knihovna je přístupná on-line do konce června (zdroj: ČT24)

Na poslední chvíli byla uzavřena dohoda mezi vládou a Svazem českých knihkupců a nakladatelů o prodloužení přístupu k digitalizovaným dokumentům vybraných knihoven. Studenti, učitelé či vědci se k nim mohou dostat nově až do konce června, a to prostřednictvím Národní digitální knihovny, která je v covidové době pro ně často jediným zdrojem potřebných studijních materiálů.

Dohoda umožňuje studentům a pedagogům vyšších odborných a vysokých škol i vědeckým pracovníkům on-line přístup k digitalizovaným knihovním fondům, konkrétně těch provozovaných Univerzitou Karlovou, Moravskou zemskou knihovnou, Knihovnou Akademie věd, Národní technickou knihovnou a Městskou knihovnou v Praze.

Výhodou pro uživatele je, že knihy nejsou digitalizovány jako „pouhé“ obrázky, ale jde o plnohodnotné texty, v nichž je možné vyhledávat.

Přes milion návštěv

Knihovní fondy byly pro studenty vysokých škol přístupné on-line už při loňské jarní vlně a pak od podzimu. Knihovny se v Česku uzavřely kvůli opatřením proti šíření koronaviru opět 18. prosince, předtím fungovaly dva týdny.

Takzvaný Kramerius využívá bezmála dvě stě tisíc studentů. Od počátků covidové krize byly stránky digitální knihovny navštíveny více než milionkrát. „Za rok prodáme asi dva miliony e-knih na českém trhu, což je zhruba srovnatelné s množstvím přístupu v digitální knihovně. Není to (počítáno) na svazky, ale na stránky, nicméně opravdu dochází k masovému využití,“ potvrdil předseda Svazu knihkupců a nakladatelů (SČKN) Martin Vopěnka.

Když si někdo knihu půjčí, tak si ji nekoupí

Doposud nakladatelé poskytovali digitální knihovně vydané knihy zdarma, tímto gestem ale přišli o stovky milionů korun. „Když si někdo něco půjčí, má menší důvod si to koupit,“ souhlasí ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Posoudit, do jaké míry se jedná o knihy, které by skutečně nakupoval, jak velké jsou ztráty vzhledem k době trvání, na tom jsme se museli dohodnout,“ podotýká k jednání se svazem. 

Výsledná dohoda počítá s tím, že vláda nakladatelům zaplatí náhradu osmdesáti milionů korun za neprodané knihy, které budou díky této dohodě dostupné on-line.

„Z dlouhodobého hlediska ale není otevření digitálních knihoven udržitelné, protože by deformovalo tržní prostředí a znemožnilo vznik komerčních digitálních databází. Do budoucna je proto třeba, aby stát školám poskytoval každoročně prostředky na nákup multilicencí komerčních databází pro své studenty. Tento požadavek má oporu u zástupců vysokých škol a rádi bychom o něm po skončení lockdownu s vládou jednali,“ uvedl Vopěnka.