Výroba masa v Česku opět klesla. Nezabránil tomu ani nárůst produkce drůbežího

Produkce masa meziročně klesla skoro o tři procenta (zdroj: ČT24)

Produkce masa v Česku ve třetím čtvrtletí meziročně klesla o 2,8 procenta na 107 205 tun. Důvodem je hlavně pokles u vepřového a hovězího. Mírný růst naopak vykázala produkce drůbežího. Nákup mléka se zvýšil o 8,7 procenta na 731,1 milionu litrů. Informoval o tom Český statistický úřad. Podle Agrární komory se ukazuje, že chybí jistota podpory odvětví ze strany státu a větší národní podpory v západních státech.

Největší podíl v masném průmyslu nadále drží vepřové maso, i když v letošním roce opětovně vykazuje propad. Ve třetím čtvrtletí dosáhl pokles meziročně 5,2 procenta, takže se vyprodukovalo 50 835 tun. Menší tak je i celková produkce masa, i když třeba drůbežího bylo více o dvě procenta, a to 40 419 tun. Od července do konce září se totiž snížila i výroba hovězího o sedm procent.

„Chybí dlouhodobá jistota podpor, a tak například v momentě, kdy klesá cena vepřového, chovatelé prostě zvažují, co s těžko uplatnitelnou produkcí dál. U skotu se místy projevil i nedostatek krmiv, kdy podniky zástav raději rozprodaly,“ řekl mluvčí Agrární komory Jiří Felčárek.

Ceny u jatečného skotu se ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšily u všech kategorií. U býků stouply o 1,8 procenta, u krav o 6,1 procenta, u jalovic o 3,7 procenta a u telat o 9,9 procenta. Za prasata zemědělci utržili o 8,1 procenta více, naopak cena jatečných kuřat klesla, a to o 1,6 procenta.

Na začátku třetího čtvrtletí bylo v Česku chováno 1,42 milionu kusů skotu, meziročně o 2,6 procenta více. Stavy prasat se ke konci července meziročně téměř nezměnily, bylo jich téměř 1,564 milionu.

Vývoj výroby masa
Zdroj: ČSÚ

Agrární komora se obává, že i do budoucna bude živočišná výroba klesat, stát podle ní snížil v návrhu na příští rok podporu živočišných odvětví. „Vyslal tak zemědělcům naprosto negativní signál, kterým popřel své původní sliby a garance,“ uzavřel Felčárek.

Český skot míří do Turecka, prasata na Slovensko

Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu s živými zvířaty se v období od června do srpna 2017 více živých zvířat vyvezlo, než dovezlo, uvedli statistici. Přebytek obchodní bilance se meziročně mírně snížil u skotu, výrazně klesl u prasat a nepatrně se zvýšil u drůbeže, dodali statistici.

Největší podíl na vývozu živého skotu měla zvířata prodaná do Turecka, mířila ale také do Rakouska. Prasata se vyvážela hlavně na Slovensko nebo do Maďarska a dovážela se z Německa či Dánska.

V případě masa zahraniční obchod meziročně prohloubil zápornou bilanci. Schodek se nejvíce zvýšil u hovězího masa. Mírně ale stoupl i dovoz vepřového, kdežto vývoz poklesl. Meziročně vyšší schodek zahraničního obchodu s drůbežím masem byl také způsoben vyšším importem a menším exportem.

Výrazný přebytek zahraničního obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se meziročně snížil, a to na 183 419 tun. Dovoz klesl o 12,4 procenta, vývoz byl nižší o 10,1 procenta.