Evropská komise viní české firmy T-Mobile, O2 a CETIN z omezování konkurence

Události ČT: Obvinění operátorů z omezování konkurence (zdroj: ČT24)

Evropská komise (EK) viní české mobilní operátory T-Mobile a O2 a provozovatele telekomunikační infrastruktury CETIN z porušování antimonopolních předpisů Evropské unie. Podle předběžných závěrů jejich dohoda o sdílení sítí mezi O2 CZ/CETIN a T-Mobile CZ omezuje konkurenci, uvádí se ve středečním prohlášení EK. Operátoři s takovým hodnocením nesouhlasí, sdílení podle nich přináší zákazníkům výhody.

Komise zatím firmám zaslala tzv. „sdělení výhrad“, které je mezistupněm při vyšetřování a neznamená ještě rozhodnutí ve věci. EK v něm firmám oznamuje své podezření, k němuž se mají vyjádřit. Obvyklý postup je, že společnosti nyní dostanou přiměřenou lhůtu k navržení nápravných opatření. Navržená nápravná opatření Komise zohlední ve svém rozhodnutí. Pokud další vyšetřování zjistí protiprávní jednání, mohou dostat pokutu ve výši až 10 procent svého celkového ročního obratu.

Český telekomunikační úřad, který je tuzemským regulátorem, uvítal, že Evropská komise po třech letech vydala předběžné stanovisko. „Bude však třeba počkat na finální zhodnocení, když některé skutečnosti, o něž se vyjádření opírá, se v průběhu času vyvíjely, například odsouhlasená akvizice Vodafone a UPC,“ řekl agentuře ČTK mluvčí Martin Drtina. Vodafone se sdílení sítí neúčastní.

Sdílení, které není ve prospěch spotřebitelů

Komise sdělila českým mobilním operátorům O2 a T-Mobile a provozovateli telekomunikační infrastruktury CETIN, že podle jejích předběžných závěrů jejich dohoda o sdílení sítí omezuje hospodářskou soutěž, čímž porušuje antimonopolní předpisy EU.

„Sdílení sítí operátory je obecně ve prospěch spotřebitele, protože s sebou nese rychlejší rozvoj sítí, úspory nákladů a pokrytí venkovských oblastí. Pokud se ale objeví náznaky, že dohody o spolupráci mohou spotřebitele poškozovat, je naší povinností je prošetřit a zajistit, aby na trhu fungovala skutečná hospodářská soutěž. V tomto případě se obáváme, že dohoda o sdílení sítí mezi dvěma největšími operátory v Česku omezuje hospodářskou soutěž v hustěji osídlených částech země,“ uvedla podle zprávy komisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová. 

Společnosti O2 CZ a T-Mobile CZ jsou na českém maloobchodním trhu s mobilními telekomunikačními službami hlavními operátory. Společnost O2 převedla svou mobilní infrastrukturu a velkoobchodní služby na společnost CETIN, která funguje jako správce a provozovatel síťové infrastruktury a patří do stejné skupiny.

  • Vzájemnou spolupráci v podobě sdílení sítí navázaly O2/CETIN a T-Mobile v roce 2011 a neustále ji rozšiřují. V současnosti se spolupráce týká všech generací mobilních technologií (2G, 3G i 4G) a celého území Česka s výjimkou Prahy a Brna, tedy přibližně 85 procent obyvatelstva.
  • Sdílení sítí je běžná praxe, s jejíž pomocí lze snížit náklady a usnadnit rozvoj sítí elektronických komunikací. Ve většině případů vede k větší efektivitě. Za určitých okolností ovšem může mít negativní dopad na hospodářskou soutěž, uvedla Evropská komise. 

Komise posuzovala případ z více hledisek. Například zvážila, že český trh mobilních komunikací je s pouhými třemi mobilními operátory vysoce koncentrovaný. Navíc pak O2/CETIN a T-Mobile, dva největší operátoři, kteří se dohodli na sdílení sítí, obsluhují přibližně tři čtvrtiny uživatelů.

Předběžně pak dospěla k závěru, že dohoda o sdílení sítí mezi dvěma hlavními českými mobilními operátory omezuje hospodářskou soutěž, čímž brání inovacím, a porušuje tak antimonopolní předpisy Unie. 

Komise je toho názoru, že v tomto konkrétním případě dohoda nevede k větší efektivitě a kvalitě služeb, ale spíše pravděpodobně k tomu, že daní operátoři nejsou motivovaní své sítě a služby zlepšovat ve prospěch uživatelů.
Z vyjádření Evropské komise

Pokud se předběžné závěry Komise potvrdí, bude to znamenat, že dochází k porušování článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zakazuje protisoutěžní dohody. Toto dnešní vyjádření však nepředjímá výsledek šetření.  To bylo formálně zahájeno v roce 2016. 

Firmy nesouhlasí s kritikou a sdílení hájí

T-Mobile podle své mluvčí Martiny Kemrové rozhodně s obsahem sdělení výhrad nesouhlasí s ohledem na obrovské výhody, které sdílení sítí přineslo jak spotřebitelům na českém trhu, tak v oblasti inovací.

„K těmto výhodám patří synergie nákladů, zlepšení kvality sítě a urychlení zavádění sítí nové generace. Přínosy sdílení uznalo nejen několik vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, ale také samotná Evropská komise ve svém posledním Evropském kodexu pro elektronické komunikace, který výslovně podporuje společné investice,“ podotkla. Operátor chce ve své odpovědi Evropské komisi prokázat prosoutěžní efekt sdílení sítí a zásadní roli sdílení pro včasné zavádění kvalitních sítí.

O2 doplnila, že ke sdílení sítí v ČR operátoři přistoupili jako jedni z prvních v Evropě a jsou přesvědčeni, že postupovali v souladu s platnými právními a regulatorními pravidly. „Dnes je sdílení sítí naprosto běžné ve většině evropských zemí, například v Británii nebo Francii. Obavy Evropské komise jsme proto připraveni rozptýlit,“ uvedla společnost ve stanovisku pro ČTK.

Podle Michala Frankla z CETINu má sdílení nepopiratelné přínosy v podobě rychlejšího mobilního internetu a kvalitnějšího pokrytí. „Lze to dokumentovat na srovnáních, která potvrzují, že v pokrytí mobilním signálem patříme ke špičce v celé EU. A podmínky pro sledování videa jsou v Česku vůbec nejlepší mezi hodnocenými státy,“ dodal.

„Očekáváme, že české úřady v maximální míře zohlední výhrady Komise v podmínkách připravované aukce kmitočtů,“ uvedla společnost Vodafone, která se sdílení neúčastní. „Od roku 2013 předkládáme důkazy, že toto masivní sdílení mobilních sítí na celém území ČR, kromě Prahy a Brna, poškozuje hospodářskou soutěž na českém mobilním trhu a tím i české spotřebitele,“ uvádí se také v jejím tiskovém prohlášení.