Vysvětlete změnu názoru, vyzývají státní zástupci Šarocha. Tak, aby to pochopil každý

Státní zástupce, který shledal důvodným zahájení trestního stíhání v kauze Čapího hnízda a řešil případ čtyři roky, by měl vysvětlit okolnosti, jež ho vedly ke změně jeho názoru na celou kauzu. Vyzvala ho k tomu Unie státních zástupců. Podle mluvčího unie Ondřeje Šťastného nejde o obvyklou situaci, vysvětlení žalobce by proto podle něj mělo být srozumitelné i laikovi.

„My zatím nemáme oficiální informaci. Ale pokud státní zástupce Jaroslav Šaroch opravdu změnil svůj původní názor, tak je to skutečnost dosti závažná i vzhledem k délce trestního řízení. Vyžaduje to přesvědčivé odůvodnění,“ řekl ČT mluvčí unie zástupců Ondřej Šťastný.

Podle něj se zastavení řízení používá v případech, kdy dojde k nečekanému zvratu, který vede k přehodnocení důkazů. „Typickým ukončením vyšetřování je ale podání obžaloby,“ zdůraznil mluvčí.

„Pokud dozorový státní zástupce, který kauzu zpracovával čtyři roky, shledal zahájení trestního stíhání důvodným, měl by vysvětlit, jaké okolnosti, zjištěné po jeho zahájení, jej vedly k vydání meritorního rozhodnutí,“ doplnil stavovský spolek státních zástupců na Facebooku.

„Vysvětlení by mělo být takové, aby i neprávníkovi objasnilo, co bylo tak zásadní, že došlo u dozorového státního zástupce k důležité změně právního názoru. Aby bylo poukázáno na konkrétní skutečnosti, které to odůvodní,“ upřesnil mluvčí unie Šťastný. 

Městské státní zastupitelství, kde Šaroch působí, zatím informaci o zastavení stíhání nepotvrdilo. Uvedlo, že se s rozhodnutím nyní seznamuje vedoucí státní zástupce, který zjišťuje, zda je změna zákonná a důvodná.

Reakce advokáta Ortmana a mluvčího Unie státních zástupců Šťastného k posunu v kauze Čapí hnízdo (zdroj: ČT24)

Advokát: Pokud by soud rozhodl o zproštění, odnesla by to celá soustava

Podle Šťastného umožňuje trestní řád zastavit stíhání v devíti případech. Například pokud se zjistí, že stíhaný nebyl v době činu příčetný, trestnost daného činu zanikla, je promlčená anebo byl už stíhaný přísněji potrestán za jiný čin.

Podle advokáta Jaroslava Ortmana mohl také dojít státní zástupce k názoru, že skutek se nestal. „Ale to si myslím, že se stal. Jen možná není trestným činem. Také mohl žalobce dospět k rozhodnutí, že se skutek stal, ale nespáchal ho obviněný,“ vyjmenoval advokát.

To, že se stíhání zastaví, se podle Ortmana stává. „Není to časté. Ale je to státní zástupce, kdo jde s kůží na trh. Musel dojít k názoru, že důkazy nedovolují Babiše obžalovat. Pokud by případ došel až k soudu a ten rozhodl o zproštění, tak by to odnesla celá soustava státních zástupců. Nedovedu si představit, že by tohle nejvyšší státní zástupci přežili,“ dodal advokát Ortman.

Případ ještě může posoudit nejvyšší státní zástupce

Návrhem státního zástupce v kauze Čapí hnízdo se nyní zabývá městské státní zastupitelství. „Případ je dozorován a podléhá jeho posvěcení. Městský státní zástupce to bude kontrolovat a může panu Šarochovi dát závazné pokyny,“ řekl advokát Ortman. 

„Pokud by skutečně bylo stíhání zastaveno, tak poškození mají možnost podat stížnost, o tom by rozhodovalo vrchní státní zastupitelství,“ upozornil mluvčí Šťastný. „Až by nabylo právní moci, tak je ze zákona nutné jej poslat na přezkoumání na Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ), které má pravomoc to rozhodnutí případně zrušit a uložit, aby se ve vyšetřování pokračovalo,“ dodal Šťastný. 

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nebude podle mluvčího Petra Malého nynější vývoj kolem kauzy Čapí hnízdo komentovat. „V dané věci může být Nejvyšší státní zastupitelství ještě v budoucnu činné,“ uvedl Malý. Zeman totiž podle trestního řádu může do tří měsíců od právní moci rušit nezákonná usnesení nižších státních zástupců, a to mimo jiné o zastavení trestního stíhání.

Ze statistik NSZ vyplývá, že státní zástupci loni zastavili stíhání 814 lidí. Podle mluvčího to bylo zhruba jedno procento ze všech obviněných. Z toho v případě 35 osob Nejvyšší státní zastupitelství rozhodlo, že zastavení stíhání bylo nezákonné.

Mluvčí Malý: Ročně nejvyšší státní zástupce zruší zastavení trestního stíhání u desítek lidí (zdroj: ČT24)