Vorvaní zub i medvědí žluč. Inspekce životního prostředí se pochlubila bizarními zabavenými úlovky

Česká inspekce životního prostředí loni uložila 2655 pravomocných pokut za více než 113 milionů korun. Ředitel inspekce Erik Geuss řekl, že je to o 16 milionů méně než v roce 2016. Podle něj to souvisí s trendem rostoucí disciplíny zejména u velkých podniků. Inspektoři zadrželi také řadu exotických věcí, třeba výtažek z pohlavních žláz asijského jelínka.

Nejvíce pokut padlo za chybné nakládání s odpady, bylo jich 897. Kromě pokut vybrala inspekce loni i poplatky za odpad ve výši 900 milionů korun. „Inspekce tak státu přinesla za rok přes miliardu korun,“ řekl Geuss.

Nejvyšší pokuty ve výši dvou milionů dostaly tři velké společnosti. Za nepovolené pokácení 1043 dřevin to byl podnik Správa železniční dopravní cesty. „SŽDC zákon o ochraně přírody a krajiny dlouhodobě obchází, protože za nadřazený považuje zákon o dráze,“ řekl ředitel. Pokuta je již pravomocná a byla zaplacena.

Stejně vysokou pokutu jako SŽDC dostala firma Klio za vypouštění nedostatečně vyčištěných vod do Zličínského potoka. „Pro společnost Klio to nebyla jen otázka roku 2017, potýkali jsme se s tím i v letech 2016 a 2015,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu Praha Václav Beroušek. Po zásazích inspekce podle něj firma svoji činnost v daném místě ukončila.

Dva miliony musí zaplatit také společnost Lagron, která nezalesnila deset hektarů holin po těžbě dřeva na Ústecku.

Pokutu 1,9 milionu korun vyměřili inspektoři podnikateli Jiřímu Čížkovi kvůli nedostatečné péči o lesní pozemky na Bruntálsku, která zapříčinila vznik holin o výměře osm hektarů. Další vysoké pokuty se týkají odběru podzemní vody, nakládání s odpady a znečišťování ovzduší.

Inspektoři zadrželi i korály nebo olej z krokodýla

Inspektoři životního prostředí kontrolují také nelegální obchod s ohroženými druhy zvířat a výrobky z nich. Loni zabavili 347 zvířat či živočichů a dalších více než 1200 výrobků.

Kromě živých zvířat zabavili i zakázané výrobky jako konzervy s jeseteřím masem, zub a obratel vorvaně či výrobky s obsahem oleje z krokodýla. Opakovaně inspektoři nacházejí v zásilkách korály, dovezené jako suvenýry od moře, nebo výrobky tradiční čínské medicíny. Mezi nimi je například medvědí žluč nebo mošus, což je výtažek z pohlavních žláz asijského jelínka.

Podle ředitele se někdy převozu dopouštějí nevědomky i turisté. „Existuje hrana, kdy je to ještě přestupek, a kdy jde o trestný čin. Poté to mizí z našich statistik a dostává se to do statistik policie,“ řekl Geuss. V případě menších pochybení bývají sankce tisícikorunové.

Inspektorů se nedostává

Loni provedli 600 kontrol, nejvýznamnější z nich byla akce Sandokan, při které spolu s celníky zkontrolovali téměř 2000 zásilek, přes 1200 cestujících a skoro 3000 zavazadel mířících do Vietnamu. Celkem inspektoři v této oblasti uložili 198 pokut za 417 500 korun.

Inspekce se potýká s nedostatkem zájemců o práci inspektorů. Podle Geusse patří tyto pozice mezi jedny z nejhůře placených ve státní správě, přitom se od nich vyžaduje vysoké nasazení. Na jednoho inspektora připadá ročně 40 kontrol.

Celkově inspekce loni provedla 15 864 kontrol. V roce 2019 jich plánuje 16 000. Podle ředitele stoupá počet mimořádných situací a havárií, které se musí řešit. Loni jich bylo přes čtyři sta, o rok dříve méně než tři sta.