V našich horách jsou opět rysové, medvědi a vlci

V našich horách jsou opět rysové, medvědi a vlci (zdroj: ČT24)

Do našich hor se vrací divoké šelmy. V Beskydech například ochránci přírody sledují rodinu rysa ostrovida. Přítomnost šelem sledují nyní ochránci také pomocí šesti desítek fotopastí, které jsou rozmístěné na různých místech Jeseníků a Rychlebských hor a jsou součástí rozsáhlého projektu monitorování šelem. Ten potrvá do dubna příštího roku a zapojily se do něj i desítky dobrovolníků, kteří hledají stopy zvířat přímo v terénu.

Odborníci umístili fotopasti na vybraná místa, která jsou svým charakterem přitažlivá pro hledaná zvířata. „Fotopasti budeme kontrolovat zhruba co tři týdny, pokud by se na nich podařilo zachytit velkou šelmu, jako je rys nebo vlk, budeme o tom hned informovat,“ řekl Jiří Beneš z olomouckého Hnutí Duha, které se na projektu podílí spolu s lesníky nebo s Agenturou ochrany přírody.

Podle ochránců také nestačí chránit už jen pouze šelmy jako takové, ale je potřeba se zaměřit přímo na jejich koridory, tedy nezastavěné lesnaté úseky, díky kterým zvířata mohou migrovat z jednoho místa na druhé. „Chceme prosadit ochranu koridorů v územních plánech obcí a měst. A také se snažíme udělat něco pro omezení rychlosti na silnicích,“ říká zooložka CHKO Beskydy Dana Bartošová.

Výskyt velkých šelem na území ČR
Zdroj: CHKO Kokořínsko

Ochránci přírody hlásí i výskyt medvěda hnědého a vlka obecného

Podle odborníků jsou Jeseníky a jejich předhůří typickým prostředím trvalého výskytu velkých šelem a kočky divoké, a to zejména díky souvisle zalesněnému území a množství skalnatých hřebenů. Důkazy o jejich přítomnosti se však získávají těžce. „Chybí věcné důkazy, například fotografie pozorovaného zvířete nebo jeho stopy,“ uvedl Petr Šaj ze Správy CHKO Jeseníky.

Medvěd hnědý
Zdroj: Reiner Bernhardt/ČTK/DPA

 „Tyto šelmy byly v minulosti nezbytnou součástí ekosystému i potravní pyramidy. Pokud se prokáže, že se do Jeseníků vrátily, zaměříme se i v lesích na jejich ochranu,“ uvedl ředitel krajského ředitelství Lesů ČR v Šumperku Tomáš Pospíšil.

Projekt monitoringu šelem v širší oblasti Jeseníků je podpořen grantem z Lichtenštejnska, Islandu a Norska. Podobné aktivity se dějí například i v Krkonoších, Beskydech nebo na Broumovsku.