Tendr na elektronické náramky pro vězně vyhrála opět stejná firma. První soutěž napadl antimonopolní úřad

Tendr na dodání elektronických monitorovacích náramků pro vězně a některé obviněné vyhrála znovu firma SuperCom. Zvítězila už v únoru, posouzení nabídky vybrané firmy ale nepravomocně zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), důvodem byl netransparentní postup.

Probační a mediační služba poté, co soutěž na dodání náramků napadl ÚOHS, rozhodnutí zrušila sama. Po novém posouzení se dodavatelem stala stejná firma, uvedla mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereze Schejbalová.

Řízení u ÚOHS bylo zahájeno na základě návrhu zpochybňujícího postup zadavatele ve vztahu k posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, kterou obsahovala nabídka vybrané firmy SuperCom. Podle její nabídky vyjde pořízení náramků a provoz monitorovacího centra za šest let na 93 milionů korun. 

 „V červnu 2017 Probační a mediační služba zrušila své rozhodnutí o výběru vítězné nabídky a vrátila se ve výběrovém řízení o některé dílčí úkony zpátky: vytvořila novou hodnotící komisi, zadala vypracování nezávislého expertního stanoviska a vyžádala si od uchazečů dodatečné informace potřebné pro nové posouzení nabídek,“ uvedla Schejbalová. Po novém posouzení zvítězila stejná firma.

Podle ředitelky Probační a mediační služby Andrey Matouškové odstranila nová komise vytýkané nejasnosti a zároveň argumentačně posílila rozhodnutí služby o správnosti jejího výběru. Neúspěšní účastníci mohou do 15 dnů podat námitky k antimonopolnímu úřadu.

„Oceňuji, že nová hodnotící komise potvrdila, že jsme v prvním případě vybrali kvalitního dodavatele. Věřím, že zavedení tzv. náramků do praxe nyní nebude stát nic v cestě,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Počet udělených trestů domácího vězení
Zdroj: ČT24/Ministerstvo spravedlnosti

V první fázi ministerstvo získá od SuperComu za 15,5 milionu korun 280 náramků, provoz monitorovacího centra a školení zaměstnanců. V dalších šesti letech bude moci využívat až 2000 zařízení podle aktuální potřeby.

Ministerstvo se o zavedení elektronického monitoringu snaží dlouhodobě, několik předchozích tendrů však zrušilo - naposledy proto, že nepřišla žádná nabídka. Tentokrát zvolilo formu soutěžního dialogu, kterého se zúčastnilo šest firem. Absolvovaly několik kol přímých jednání, každý ze zájemců o zakázku také úřadu na měsíc poskytl své výrobky k testování základních funkcí. Pět firem potom podalo konkrétní nabídku.

Náramky bude možné využít pro efektivnější kontrolu výkonu trestu domácího vězení a také pro některé vazebně stíhané lidi. Za jednu z hlavních výhod zařízení ministerstvo označuje možnost obviněného či odsouzeného zůstat v kontaktu s rodinou a docházet do zaměstnání.

Vydáno pod