Ředitel měl připravit olomouckou nemocnici o deset milionů

Olomouc - Policisté obvinili ředitele fakultní nemocnice v Olomouci Radomíra Maráčka, že uzavíráním nevýhodných smluv údajně nemocnici připravil zhruba o deset milionů korun. Podle kriminalistů také porušil postup při vypisování veřejných zakázek. Hrozí mu až osm let vězení. Maráček byl obviněn z porušování závazných pravidel hospodářského styku, z pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě a z porušování povinnosti při správě cizího majetku, stíhán je na svobodě. Policisté původně informovali o stíhání vrcholného manažera, server iDnes pak uvedl, že jde o Maráčka, a ministerstvo zdravotnictví tuto informaci potvrdilo.

Vedení nemocnice se k případu nechtělo vyjadřovat. „O údajném obvinění máme pouze kusé neoficiální informace z médií. Oficiálně nám tato skutečnost sdělena nebyla, nebyli jsme s ní seznámeni, a nemůžeme se k ní tedy v tuto chvíli ani kompetentně vyjádřit,“ řekl mluvčí nemocnice Egon Havrlant.

„Policie šetří případ 2,5 roku, ministerstvo jí poskytlo veškerou součinnost. Pan ředitel požádal o neplacené volno a ministerstvo mu vyhovělo,“ uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň. Ministerstvo vychází z presumpce neviny, takže Maráček odvolán není, nemocnici řídí statutární zástupce.

Reportáž Radky Štědré (zdroj: ČT24)

Ředitel Maráček v SMS:

„S obviněním policie nesouhlasím a pracuje se na stížnosti. Velmi se mě to dotýká, protože celou dobu jsem pracoval v zájmu FN Olomouc, jak nejlépe jsem uměl.“

Ředitel podle policie během let 2007 a 2008 připravil nemocnici nejméně o 3,2 milionu korun kvůli uzavírání nevýhodných nájemních smluv s jednatelem ostravské soukromé společnosti na pronájmy osobních automobilů. Auta byla pronajata na tři roky, měsíční nájem se pohyboval za jednotlivá vozidla od 23 do 54 tisíc korun, celkem za 11 milionů. „Tím měl vědomě rozdělit předmět veřejné zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty zakázky pod finanční limity stanovené zákonem, v důsledku čehož došlo k navýšení celkové ceny pronájmu,“ uvedl mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek. Firma tak byla neoprávněně zvýhodněna a manažer tím podle policistů kromě způsobené škody porušil povinnost spravovat cizí majetek.

Nevýhodné smlouvy se týkaly i auditů

Kriminalisté Maráčka podezírají také z nezákonného postupu při vypisování veřejných zakázek na nové přístroje během let 2007 až 2009. „V souvislosti s veřejnou soutěží měl zadat výzvy k podání nabídek na veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění s odůvodněním, že se jedná o doplnění a úpravu původní dodávky, přestože věděl, že se nejedná o modernizaci stávajících, ale o nákup zcela nových přístrojů. Hodnota zakázek se přitom pohybovala v desítkách milionů korun,“ doplnil Skřepek.

Nemocnice kvůli němu podle policistů také přišla o nejméně 6,2 milionu korun kvůli nevýhodnému uzavírání smluv na poradenské činnosti v oboru interních auditů, na konzultační činnost v oblasti personálního poradenství a strategického řízení lidských zdrojů. „V zadokumentovaných případech však zvolil nehospodárný postup, a porušil tak jiné právní normy. Dále řádně neplnil své povinnosti podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě tím, že úmyslně nevyužil možnosti vlastního interního auditu, čímž úmyslně porušil uloženou povinnost spravovat cizí majetek,“ dodal mluvčí.