Ovčáček ke sporu o novičok: Bavíme se pouze o terminologii

Mluvčí prezidenta republiky: „Že ruská propaganda zneužije nějaké vyjádření, tomu nemůžeme zabránit.“ (zdroj: ČT24)

Prezident Miloš Zeman se shoduje s premiérem a dalšími představiteli republiky, že Česko nemělo nic společného s otravou Sergeje Skripala ve Velké Británii, řekl v rozhovoru pro Českou televizi prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Je přitom přesvědčen, že rozpor mezi vyjádřením Miloše Zemana, že se v Česku vyráběl novičok, a nynějšího ujištění tajných služeb, že se nevyráběl, je jen sémantickým rozdílem. Rozhovor s Jiřím Ovčáčkem vedla Barbora Kroužková.

Podle vyjádření premiéra v demisi se dvě tajné služby shodly na tom, zda v České republice byl vyráběn novičok. Jak si vysvětlit, že jsou zajedno, když prezident říkal, že mu rozvědky ve své zprávě poskytly rozdílné informace?

Tak především je důležité zdůraznit to nejdůležitější, to je základní prvek. Jak pan prezident, tak pan premiér a myslím, že všichni ústavní činitelé, se shodují v tom, že se Česká republika v žádném případě nepodílela na událostech ve Velké Británii. A tudíž ruské obvinění je zcela lživé. To je bod číslo jedna.

Bod číslo dva je následující. Česká republika disponuje skvělou protichemickou jednotkou, aktivními výzkumníky nejen v rámci Severoatlantické aliance, ale dovolím si říci celosvětově. A je samozřejmě logické, že v rámci výzkumu, v rámci protichemické obrany dochází k testování, nebo chcete-li mikrosyntéze, a krátkodobému testování některých látek, které jsou následně ihned zničeny. To znamená, že tady nedochází k žádnému velkému rozporu.

Události ČT: Novičok se v Česku nevyráběl ani neskladoval, ujistily tajné služby Babiše (zdroj: ČT24)

Ona je to především také otázka mediální hysterie. Pokud se podíváte na vyjádření pana prezidenta, na vyjádření ministerstva obrany, teď na vyjádření pana premiéra, tak se tady bavíme vlastně o terminologii. Základní shoda je v tom, že Česká republika velice tvrdě odmítá ruské naznačování, že jsme se nějakým způsobem podíleli na útoku na pana Skripala ve Velké Británii. A zároveň, druhou věcí je, že Česká republika má skvělé protichemické odborníky, má skvělou protichemickou jednotku a dochází k testování některých látek. To znamená mikrosyntézy, která zajisté…

Ano, to říkal i pan premiér a vyplývá to z té zprávy. Já se vrátím k rozhovoru pana prezidenta. A budu citovat: „Nuže co, protože Vojenské obranné zpravodajství je této tematice blíže než například BIS, tak jsem přihlédl k jeho názoru a udělal jsem si zákonitý závěr. Byl u nás vyráběn a testován novičok.“ Proto opakuji svou první otázku: Jak si vysvětlit, že dnes jsou ty služby zajedno?

Tak především je zcela logické, že Vojenské zpravodajství má poněkud blíže k věcem, které se týkají české armády, tady se bavíme o české vojenské…

Pane Ovčáčku, vy dobře víte, že mířím na tu poslední větu. Byl u nás testován a vyráběn novičok, řekl prezident Zeman.

A paní redaktorko, v čem je rozpor? Žádný rozpor tady není. Věc byla vyjasněna v tom slova smyslu, že docházelo k mikrosyntéze. Možná bychom se mohli všichni shodnout na výrazu „vznik“. To je takový neutrální výraz. Jestliže je v tomto směru „výroba“ nepřesný, „mikrosyntéza“ absolutně přesný, můžeme se bavit o výrazu vznik. Ale co je potřeba dodat k tomu, u každého slova „vznik“ okamžitě přichází také „zánik“.

To znamená, že to měl říci prezident takto a všichni by si ušetřili jak reakci ruské strany, tak rozebírání v médiích, tak i dnešní schůzku?

Paní redaktorko, to už, jak jsem psal na Twitteru před chviličkou, bych byl velmi nerad, abychom se dostali do doby středověku, kdy se diskutovalo o tom, kolik se vejde andělů na špičku jehly. My se tady dostáváme do absurdní debaty výroba-vznik-mikrosyntéza.

Vám se to zdá, pane Ovčáčku, absurdní, když ruští představitelé v reakci na to, co řekl prezident, ten výrok přivítali? A dokonce podle Moskvy prezidentova slova dokládala, že Velká Británie obviňuje Rusko lživě z provedení útoku na bývalého agenta Sergeje Skripala.

Víte, paní redaktorko, máte vždycky dvě možnosti. Buď budete lhát, nebo budete říkat pravdu. Pan prezident si zvolil druhou variantu a teď se tu bavíme o terminologickém upřesnění, což je debata velmi důležitá. Je tu shoda ústavních činitelů. To, že ruská propaganda zneužije nějaké vyjádření, tomu nemůžeme nikterak zabránit, může zneužít jakékoliv vyjádření.

Ale bavíme se tu o tom, že pan prezident pouze sdělil fakta. Současná debata spíše mediálního charakteru se vede ve stylu výroba-testování-mikrosyntéza-vznik. Já navrhuji: shodněme se všichni na „vznik“. V každém případě Česká republika se nikterak nepodílela na britských událostech, to je třeba tvrdě odmítnout, je to jasný vzkaz do Moskvy. A já se domnívám, že hysterická reakce Moskvy poněkud konvenuje s hysterickou reakcí některých českých politiků, kteří už začali vykřikovat nějaké nesmysly o vlastizradě. Pan prezident, a na to poukázal i pan premiér, ve své podstatě citoval odborníky. A nyní se dostáváme do situace, kdy se bavíme o jisté terminologii. Shodněme se na tom: žádný podíl České republiky na britských událostech, máme skvělou protichemickou jednotku…

Já vím, nezlobte se, že to nebudeme opakovat. Když říkáte, že by se všichni měli shodnout na slově „vznik“, znamená to, že pan prezident už nebude říkat, že „byl u nás testován a vyráběn novičok“ a bude i on používat termín „vznik“?

Já se, paní redaktorko, snažím nabídnout českým médiím nějaké východisko ze vzniklé situace. A znovu říkám, bylo by absurdní, kdyby se česká debata smrskla na středověkou disputaci, kolik andělů se vejde na špičku jehly. Bavme se racionálně a racionání diskuze je o tom, a znovu opakuji, než mě znovu zastavíte, že máme skvělou protichemickou jednotku, která testuje některé látky. To není žádné tajemství, na to přece máme být pyšní, že jsme schopní takové věci dělat. A my místo toho řešíme, jestli použít slovíčko „vznik“, „výroba“, „testování“ nebo „mikrosyntéza“.

Shodněme se na tom pozitivním a neřešme to negativní. A to negativní jsou propagandistické řeči Moskvy, která se snaží sama omlouvat své vlastní konání. To je samozřejmě nepřijatelné, ale takto lze zneužít cokoliv, paní redaktorko. Tomu prostě nezabráníte. A my musíme být hrdou…

Ano. A prosím, abychom už neopakovali vyřčené. Jenom ještě v reakci na slova premiéra v demisi, dnes napsal mluvčí BIS Ladislav Šticha na Twitteru: „Pravda vítězí.“ Co si pod tím představit? To znamená vítězství v terminologické debatě? Anebo je nyní ta kauza popsána a vysvětlena a došlo ke zmatení pojmů i ve výrocích prezidenta republiky?

Tohle není diskuse o babylonské věži. To se musíte zeptat pana Šticha, co tím myslel, já si pod tím dovedu představit cokoliv. Možná si představuje pod tím to, že novičkok A-230 vznikal v laboratorních podmínkách v České republice, a tím vyšla pravda najevo. Já to budu interpretovat takto, jiný to bude interpretovat jinak. Jen mluvčí BIS je zmocněn k tomu, aby to vysvětlil.

Ale já myslím, že tato debata je celá absurní. Vyjádření pana prezidenta, pana premiéra, ministerstva obrany a obou tajných služeb nejsou v žádném rozporu pro mě, je to otázka drobných terminologických záležitostí. Ta debata začíná mít absurdní rozměr. Je dobře, že pan premiér považuje celou věc za uzavřenou a považuje za zbytečné, aby se takové věci probíraly na půdě parlamentu. Dovedete si představit, že by Poslanecká sněmovna několik hodin probírala otázku terminologických rozdílů mikrosyntéza-výroba…

Pane Ovčáčku, promiňte, už se zase dostáváme kousek dál. Znovu připomínám mohutnou reakci ruských představitleů, kteří v reakci na slova prezidenta obvinili našeho spojence v Severoatlantické alianci díky těmto slovům, že Británie lživě obviňuje Rusko. Odkud prezident čerpal a co měl svým výrokem na mysli? Prezident zmiňoval látky A-230, také A-240. Ale v závěru říkal A-234. Co tím myslel, když zmínil několik látek?

To pan prezident přece jasně vysvětlil ve svém vyjádření pro TV Barrandov. Mimochodem, rodina novičoků je mnohem širší, to je známá věc. Klíčové je, co už jsem řekl…

Pane Ovčáčku, vy už mi zase opakujete…

Paní redaktorko, vy se mě snažíte dostat do situace, kdy bych vám měl říci, co obsahují nějaké tajné zprávy.

Ne, jen bych chtěla vědět tohle. Pokud je ve výzkumném ústavu ministerstva obrany testován prvek A-230, pak prezident zmínil A-240… A my slyšíme, že žádný novičok na území České republiky není. Jen se ptám, co to pan prezident zmiňoval za látky a proč, od jakých služeb získal tato data?

Vy říkáte, že žádný novičok na území České republiky není. Na tom se jistě shodneme, ale zároveň se také jistě shodneme, že všichni zúčastnění, to znamená prezident, tajné služby, ministerstvo obrany, premiér shodně uvedli, že v minulosti byl nějakým způsobem testován v rámci mikrosyntézy novičok A-230. Ale to přece všichni už víme, to je v rámci naší skvělé protichemické obrany, na tom není nic zvláštního. A co je obsahem těch zpráv, na které odkazoval prezident republiky, to nemohu vědět, protože nemám oprávnění tyto zprávy číst.

Zmíním přepis rozhovoru: „Dostal jsem zprávu Vojenského obranného zpravodajství, kde se jasně píše, že A-240 je novičok.“ To zveřejnil prezident, proč to udělal, proč to řekl?

Ale pan prezident už před měsícem slíbil, že až dostane odpověď tajných služeb na otázku, kterou položil, tak že ji zveřejní. A byli to čeští novináři, kteří mě soustavně bombardovali s tím, kdy už se prezident vyjádří. A když se konečně vyjádřil, tak česká média spráskla ruce a začala jimi lomit. Já se nenechám dotlačit do polemik. Já to vidím pozitivně. Ústavní činitelé, odborníci, tajné služby, ministerstvo obrany se shodli, že tady došlo k mikrosyntéze nebo vzniku látky, která byla ihned zničena. To znamená, že Česká republika se nemohla a nechtěla a neúčastnila britských událostí, ruská obvinění jsou lživá.

Dobrá, to říkáte vy dnes. Proč to takto explicitně neřekl prezident? Proč to řekl tak, jak to řekl?

Za prvé, pan prezident jednoznačně odmítl ruská obvinění. To za prvé. A za druhé, vy mi říkáte, že prezident repulibky měl lhát občanům republiky, to je opravdu vynikající přístup.

Pane Ovčáčku, dobře víte, že nic takového neříkám. Sám jste před chvílí navrhoval, abychom mluvili pozitivně a shodli se na slovu vznik. Ale to pan prezident nepoužil.

To je skvělé, takže vy teď budete v České televizi vysílat debatu na téma výroba-vznik-testování. Já bych doporučoval pozvat nějakého lingvistu. Na takovou absurditu já nebudu vůbec přistupovat. Prezident republiky prostě nebude lhát občanům republiky. Jestli si to nějací politici myslí, a naštěstí to jsou jenom opoziční politici, a jestli si to myslí někteří novináři, že je vhodnější v některých situacích občanům lhát, tak to není politika prezidenta Miloše Zemana.

Vždyť řekl „byl u nás testován a vyráběn novičok“.

Paní redaktorko, sémantický rozdíl mezi výrobou a vznikem je jistě zajímavý. Já si přijdu, jak kdybych mluvil s nějakým ústavem, a ne Českou televizí. Můžete mi říct, jestli je nějaký rozdíl, když použijeme „výroba“ a „vznik“? Když se něco vyrábí, tak to vzniká. Když něco vzniká, vyrábí se to?

Cituji premiéra, že „v České republice nikdy nebyla vyráběna, vyvíjena ani skladována žádná látka typu novičok“. Takže za tím stojí různé vnímání slova „testování“?

A to je přesně ono. Různé vnímání. Proto já se téhle debatě chci vyhnout, to mi přijde absurdní. Vnímám vyjádření pana premiéra pozitivně a je tady shoda. To, že se Česká televize teď bude zabývat rozdílem vnímání… Znovu říkám, že debata, kolik andělů se vejde na špičku jehly, není hodná ústavních činitelů a je dobře, že k ní nedochází. Nechť tak činí Česká televize.